Yönetim

Senato

 Rektör  Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
 Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Cevat GERNİ
 Fen Edebiyat Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Barış ÇOBAN
 Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. S. Aynur UYSAL
 Hukuk Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Hamide ZAFER
 Hukuk Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. Havva Güzin ÜÇIŞIK
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Cevat GERNİ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. Ertan OKTAY
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  Doç. Dr. Deniz PARLAK
 Mühendislik Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 Mühendislik Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. Abdurrahman Talha DİNİBÜTÜN
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Zeki ALPAN
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi  Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU
 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü  Prof. Dr. Mitat UYSAL
 Meslek Yüksekokulu Müdürü  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yekta KAYMAN
 Genel Sekreter / Raportör  Ceyda KEÇELİ