Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin

Not Sistemi

Not Sistemi
 
Kredi Sistemi AKTS Kredisi Sistemi


Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

Başarı Notu Ağırlık katsayısı Başarı Notu Ağırlık Katsayısı
A+ 4.00 C 2.00
A 3.75 D+ 1.50
B+ 3.50 D 1.00
B 3.00 F 0.00
C+ 2.50 IA 0.00

Bir dersten D ve D+ notlarında birini alan öğrenci o dersi "şartlı" başarmış sayılır.Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Her dersin kredi değeri ile alınan notun ağırlık katsayısı çarpılıp, elde edilen sayının toplam kredi değerine bölünerek bulunan aritmetik ortalama, yarıyıl not ortalamasını (YNO) belirler. Genel not ortalaması ise (GNO) aynı ortalamanın o güne kadar alınmış tüm dersler için hesaplanması ile bulunur. Tekrar edilen derslerin bir önceki not kredi değeri ortalama hesabına girmez. Aşağıda, örnek olarak iki hesaplama verilmiştir.

1.Yarıyıl
Ders Harf Notu Ağırlıklı Katsayı Kredi Ağırlıklı Not
CHEM 101 C 2.00 4 8.00
TÜRK 101 B+ 3.50 2 7.00
Toplam     6 15.00

2. Yarıyıl

Ders Harf Notu Ağırlıklı Katsayı Kredi Ağırlıklı Not
COME 101 A+ 4.00 3 12.00
TÜRK 102 B 3.00 2 6.00
Toplam 5 18.00

1.Yarıyıl YNO=15.00/6 =2.50
2.Yarıyıl YNO= 18.00/5= 3.60 bulunur.

GNO ise:
Tüm yarıyılların Toplam Ağırlıklı Notları/Toplam Krediler
GNO= (15.00+18.00)/(6+5)= 3.00 bulunur.


1. Yarıyıl

Ders Harf Notu Ağırlıklı Katsayı Kredi Ağırlıklı Not
CHEM 101 C 2.00 4 8.00
TÜRK 101 F 0.00 2 0.00
Toplam     6 8.00

2. Yarıyıl
Ders Harf Notu Ağırlıklı Katsayı Kredi Ağırlıklı Not
COME 101 A+ 4.00 3 12.00
TÜRK 101 B 3.00 2 6.00
Toplam     5 18.00


1.Yarıyıl YNO=8.00/6 =1.33
2.Yarıyıl YNO= 18.00/5= 3.60 bulunur.

GNO ise:
Tüm yarıyılların Toplam Ağırlıklı Notları/Toplam Krediler
GNO= (8.00+18.00)/(4+5)= 2.89 bulunur.


Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

Başarı Notu Ağırlık katsayısı Başarı Notu Ağırlık Katsayısı
A+ 4.00 C 2.00
A 3.75 D+ 1.50
B+ 3.50 D 1.00
B 3.00 F 0.00
C+ 2.50 IA 0.00

Bir dersten D ve D+ notlarında birini alan öğrenci o dersi "şartlı" başarmış sayılır. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Her dersin AKTS kredi değeri ile alınan notun ağırlık katsayısı çarpılıp, elde edilen sayının toplam AKTS kredi değerine bölünerek bulunan aritmetik ortalama, yarıyıl not ortalamasını (YNO) belirler. Genel not ortalaması ise (GNO) aynı ortalamanın o güne kadar alınmış tüm dersler için hesaplanması ile bulunur. Tekrar edilen derslerin bir önceki not ve AKTS kredi değeri ortalama hesabına girmez. Aşağıda, örnek olarak iki hesaplama verilmiştir.

1.Yarıyıl
Ders Harf Notu Ağırlıklı Katsayı AKTS Kredisi Ağırlıklı Not
CHEM 101 C 2.00 5 10.00
TÜRK 101 B+ 3.50 2 7.00
Toplam     7 17.00

2. Yarıyıl

Ders Harf Notu Ağırlıklı Katsayı AKTS Kredisi Ağırlıklı Not
MATH 112 A+ 4.00 6 24.00
TÜRK 102 B 3.00 2 6.00
Toplam 8 30.00

1.Yarıyıl YNO=17.00/7 =2.43
2.Yarıyıl YNO= 30.00/8= 3.75 bulunur.

GNO ise:
Tüm yarıyılların Toplam Ağırlıklı Notları/Toplam AKTS Kredileri
GNO= (17.00+30.00)/(7+8)= 3.13 bulunur.

1. Yarıyıl

Ders Harf Notu Ağırlıklı Katsayı

AKTS 
Kredisi

Ağırlıklı Not
CHEM 101 C 2.00 5 10.00
TÜRK 101 F 0.00 2 0.00
Toplam     7 10.00
 

2. Yarıyıl

Ders Harf Notu Ağırlıklı Katsayı AKTS 
Kredisi
Ağırlıklı Not
MATH 112 A+ 4.00 6 24.00
TÜRK 101 B 3.00 2 6.00
Toplam     8 30.00


1.Yarıyıl YNO=10.00/7 =1.43
2.Yarıyıl YNO= 30.00/8= 3.75 bulunur.

GNO ise:
Tüm yarıyılların Toplam Ağırlıklı Notları/Toplam AKTS Kredileri
GNO= (10.00+30.00)/(5+8)= 3.08 bulunur.