İdari Birimler

Satın Alma Müdürlüğü

Satınalma Müdürlüğü, Doğuş Üniversitesi’nin misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak tüm Üniversiteyi ilgilendiren satınalma ve kiralama gibi hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, mevcut kaynakların Kanun, yönetmelik ve yönetim kararları çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasından sorumludur.   

Doğuş Üniversitesi Satınalma  Müdürlüğü, mevcut personeli ile sorumlu olduğu alanlarda, hizmetlerin sürekliliği için hızlı, pratik, etkin ve etkili çözüm üreten bir birim olmayı amaç edinmiştir.