İdari Birimler

Kurumsal İletişim Birimi

Kurumsal İletişim Birimi, Doğuş Üniversitesi'nin iletişim hedeflerinin belirlenmesi konusunda stratejik plan ve program çerçevesinde çalışır. Doğuş Üniversitesi için fakülte ve birimler arasındaki bilgi akışını sağlamakla, versitenin misyon ve vizyonu ile temel değerlerine uygun; reklam, tanıtım, medya ilişkileri yönetimi, medya takibi, organizasyon, grafik tasarım, kurumsal yönetişim ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi ana iş alanlarında faaliyet göstermekle yükümlüdür.

Kurumsal İletişim Birimi'nce yürütülen faaliyetler, Doğuş Üniversitesi'nin amaç ve hedeflerine ulaşması adına oldukça önemlidir. Doğru tanıtım faaliyetleri içinde yer alınması, kurumların geleceğine yönelik doğru stratejiler geliştirmesi, hedef kitlenin ilgi ve beklentilerinin tespiti ve tanıtım çalışmalarının bu tespitler doğrultusunda ilerletilmesi, birimin temel görevleridir.

Yürütülen çalışmaların istikrarlı biçimde devamı ve elde edilen başarılı sonuçların, kurum kültürünün yerleşmesine, öğrencilerin, akademik kadronun ve idari personelin kurumlarıyla bütünleşmesini katkı sağlayacağına inanılmaktadir.

Tüm bu değerler ışığında, Kurumsal İletişim Birimi'nden; Doğuş Üniversitesi'nin beklenti ve ihtiyaçlarını çağın ve ülkenin koşullarına göre şekillendirerek, çalışmalarını düzenli ve kararlı şekilde yürütmesi beklenmektedir.