ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
     
 
 
Prof. Dr. Ataç SOYSAL
 
Prof. Dr. Ataç SOYSAL Dersler | Görev Kaydı | Akademik | Özgeçmiş |
Tel: 444 79 97 - 1372
E-posta: asoysal@dogus.edu.tr
Ofis: B2 - 414/A
 
Bilimsel Faaliyetler

Doktora Tezi

:: "Hız Çeliği Torna Kalemlerinde Aşınmanın ve Ömür Dağılışının İstatistik Etüdü", Ataç Soysal, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Makina Fakültesi, 1966.


Yönetilen Lisansüstü Tezler

:: "Bakım Planlaması Simülasyonu ve T.H.Y. Uçak Bakım Hangarlarında Bir Uygulama", Mehveş Anafarta, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982

:: "Bilgisayar Destekli Malzeme İhtiyaç Planlaması Sistemi", Tekin Çetinkaya, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Üretim-Dağıtım Sistemi İçindeki Stok Politikaları ve Yapısal İlişkilerinin Sistem Davranışlarına Etkilerinin Sistem Dinamiği Metodu ile İncelenmesi", Mustafa Özkırım, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: " Bir Simülasyon Uygulaması" , Ömer Murat Öcal, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Yönetim Bilişim Sistemleri", Ufuk Cebeci, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Organizasyon Planlaması ve Bir Uygulama", İsmet Birol Öztürk, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Veri Tabanı ve Sınai İşletmelerde Uygulamaları", Mehmet Mutlu Yenisey, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Tekstil Endüstrisinde Yönetim Bilişim Uygulaması", Oya Balcı, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Esnek Üretim Sistemleri", Emir Arsebük, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Atölyede İş Çizelgeleme", Gökhan Kıpçak, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Barajların ve Hidro Elektrik Santralların Planlamasında Ünsal Bakalım, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Proje Yönetimi Metodları ve Çırağan Sarayı Projesi Mekanik Taahhüt Hizmetlerinde Uygulaması", Bülent Erol, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Verimlilik Ölçümü", A.Zafer Öğütgen, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Tekstil Sektörünün İncelenmesi ve Fabrika Dilek Erik, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Proje Planlamada Standardizasyon", Osman İshakoğlu, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Grup Teknolojisi İmalat Sistemi ve Sezgisel Bir Kümelendirme Yöntemi", Kamil Atalar, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Kaynak Kısıtlı Proje Planlamada Yöntemler", Atilla Diren, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Üretim Planlama ve Kontrol, (MRP II) ve Bir MRP II Uygulaması", Osman Ege, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Tam Zamanında Üretime Yönelik İmalat Sistemlerinin Simülasyon ile Tasarımı", Zafer Agah Koçer, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Kalite Maliyetleri", Ali Odabaş, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Kalite Çemberleri ve ISO 9000 Uygulamaları", Musa Gürsoy, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi Sistemleri ve Türkiye'deki Uygulamaları", Ahmet Beşkese, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Transportasyon Problemlerinin Modellenmesi ve Bilgisayar Uygulaması", Mehmet Dinçer, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi Sistemleri, Hizmette Kalite Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi ve Endüstriye Bir Uygulama", Gülşen Özkan, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Stratejik Planlamanın Pazar Araştırması Alanında Uygulanması" Hasan Saka, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Değişim Yönünün Belirlenmesi" Murat Ziya Ova, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Çalışma Hayatının Belgelendirilmesi SA 8000" Nurbin Kınalı, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "KOBİ?lerde Stratejik Planlama Uygulamaları" Fatih Dayı, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Barkod Teknolojileri, Çözümleri ve Bir Uygulama" Alper Şakir Metin, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ve Türkiye?deki Uygulamaları" Burçak Demirel, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Taktik Balistik Füzeler ve Modellenmesi" Serhat Gümüş, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Kongre Turizmi ve Türkiye?deki Kongrelerde Katılımcı Beklentilerinin İncelenmesi" Melis Mine Şener, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Bilgisayar Destekli Proje Yönetimi" Burak Ömer Saraçoğlu, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

:: "Yapay Sinir Ağları ve Türkiye Elektrik Tüketimi Tanıtım Modeli" Abdullah Akkurt, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü


Yönetilen Doktora Tezleri

:: "Çok Amaçlı Toplu Üretim Planlama İçin Yeni Bir Model ve Çözüm Yöntemi", Mehmet Tanyaş, İTÜ Makina Fakültesi, Ekim 1982

:: "Kaynak Kısıtlı Proje Programlama Problemlerinin Çözümü İçin Yeni Yöntem ve Algoritmalar", İhsan Uğur, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 1988.

:: "Ulaşım Şebekesi Tasarımı İçin Çok Amaçlı Bir Model", Alpaslan Fığlalı, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan 1992.

:: "Proje Yönetiminde Kantitatif Yöntemlerin Uygulanması", Ziya Ulukan, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 1992

:: "Değişim Yönetimi'nin İncelenmesi ve Kuramsal Bir Modelin Geliştirilmesi", Adnan Erkmenol, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 1994

:: "Hücresel İmalatın Başlangıç Aşamaları İçin Uzman Sistem Yaklaşımı", Ufuk Cebeci, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 1994

:: "Geleneksel Üretim Sistemlerinden Tam Zamanında Üretim Sistemine Dönüşümün Tasarlanmasında Simülasyon Yaklaşımı", Tijen Ertay İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 1995,

:: "Üniversite Bütçelerinin Uzun Dönemli Planlaması İçin Şebeke Analizi Yaklaşımı", Mehmet Mutlu Yenisey, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 1996

:: "Ulusal Kalite Ödülü İçin Alternatif Bir Model Önerisi" Ahmet Beşkese İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2000


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: "A Practical Approach for Large Scale Distribution Problems",Almanya Kiel'de yapılan DGOR (Alman Yöneylem Araştırması Derneği) Kongresi, 21-23 Eylül 1977.

:: "A Large Scale Distribution Model For the Turkish State Monopoly", ABD Atlanta'da yapılan ORSA/TIMS Joint National Meeting (Amerikan Yöneylem Araştırması Derneği ile Amerikan Sevk ve İdare Derneğinin birlikte düzenledikleri), 7-9 Kasım 1977.

:: "Production-Demand Balancing in the Turkish Cement Industry", ABD Los Angeles'de yapılan ORSA/TIMS Joint National Meeting, 13-15 Kasım 1978.

:: "A Production Oriented Approach to Computer Selection", ABD Milwaukee'de yapılan ORSA/TIMS Joint National meeting, 15-17 Kasım 1979.

:: "A New Approach to Computer Selection for Production Systems", İngiltere Cambridge'de yapılan EURO IV Fourth European Congress On Operations Research (Avrupa 4. Yöneylem Araştırması Kongresi), 22-25 Temmuz 1980.

:: "Fire Simulation Model For the City of İstanbul", Haluk Erkut, Ataç Soysal, Seçkin Polat, Nejat Saygılı, Hüseyin Sivri, Proc. Inter. ASME Conf. Modelling and Simulation, İstanbul 1988.

:: "The Analysis of the Fire Simulations Results: Case Study for the City of Istanbul", Ataç Soysal, Haluk Erkut, Seçkin Polat, The 10 th European Conference on Operational Reseach, Belgrad, Haziran 1989.

:: "A Multiobjective Approach to Transportation Network Design" Alpaslan Fığlalı, Ataç Soysal, PICMET'91, October 27-31, 1991, Portland, Oregon, U.S.A.

:: "A Simulation Model To Determine The Optimum Number of Workers For Maintenance Service", Ataç Soysal, Ziya Ulukan, 2 nd Balkan Conference on Operational Rresearch, 18-21 October 1993, Thessaloniki, Greece.

:: "A Fuzzy Approach To The Production Data of A Valve Company For Cellular Manufacturing", Ufuk Cebeci, Ataç Soysal, 2 nd Balkan Conference On Operational Research, 18-21 October 1993, Thessaloniki, Greece.

:: "An Application Concerning Manpower Requirement Planning", Ataç Soysal, Ziya Ulukan, Fourth International Conference on Management of Technology, February 27 March 1994, Miami, Florida, USA.

:: "A Just In Time Simulation Model of A Valve Manufacturing Company in Turkey", Tijen Ertay, Ataç Soysal, ESS'94 European Simulation Symposium, October 9-12, 1994, İstanbul

:: "New Tendencies in Industrial Engineering Education in the Third Millenium", (A.Soysal, F. Ülengin, Y.I.Topcu, Ş.Ö.Şahin) 28.th Engineering Education Symposium 20-24 September 1999, İstanbul

:: "A Survey on Environmental Management Systems", (Y.I.Topcu, A.Soysal ve B. Demirel), the 12 th Mini EURO Conference, 2-5 April 2002, Brüksel, Belçika (Bildiri Özetleri Kitabı s. 115).


Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

:: "Envanter Planlaması ve Bazı Envanter Modellerinin Programlanması", Ataç Soysal, Makale, İ.T.Ü. Elektronik Hesap Merkezi Yayın No: 8 içinde 1966.

:: "Elektronik Bilgi İşlemede Sistem Analizi", Ataç Soysal, Konferans, İ.T.Ü. Kütüphanesi Yayın No: 974 içinde, 1969.

:: "İşletme Problemlerinin Çözümünde Simülasyon Tekniği ve Bir Misal", Ataç Soysal, Makale, İ.T.Ü. Dergisi, Cilt 30, Sayı 4, 1972.

:: "İstihsal Planlama ve Kontrolde Bilgisayar Kullanımı", Ataç Soysal, Konferans, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, 1973-74 Öğretim Yılı Konferansları.

:: "Bilgisayarlarla Üretim Planlaması ve Kontrol", Ataç Soysal, Makale, İşletme İktisadı Enstitüsü 18. Dönem Yıllığı, 1975.

:: "İşletmelerde Bilgisayar Kullanımı", Ataç Soysal, Makale, Makine ve Teknik Cilt 1, Sayı 2, Ekim 1976.

:: "Bilgisayar Nedir?", Ataç Soysal, Makale, Makine ve Teknik Cilt 1, Sayı 3, Kasım-Aralık 1976.

:: "Yöneylem Araştırması Yaklaşımı İle Bir Dağıtım Problemi Çözümü", Ataç Soysal, Makale, Sevk ve İdare Dergisi, Yıl 12, Sayı 104, Nisan 1977.

:: "Yöneylem Araştırması ve İşletmelerde Kullanılması", Ataç Soysal, Makale, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Yıl 16, Sayı 185, 15 Temmuz 1981.

:: "Sanayi Mühendisliği ve Bilgisayarlar", Ataç Soysal, Makale, Sanayi Mühendisliği Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, Sayfa 16-19, 15 Mart 1982.

:: "Modern Yönetimde Bilgisayarların Rolü ve TEKEL'deki Durum", Ataç Soysal, Makale, TEKEL Haber Bülteni, Sayı 5, Sayfa 77-78, Ocak 1983.

:: " Yöneylem Araştırması Alanında Türkiye'deki Durum, Gelişme, Yön ve Olanakları", Ataç, Soysal, Makale, Yöneylem Araştırması Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa 56-67, Aralık 1983.

:: "Türk Tekstil Endüstrisinde Bilgisayar Kullanımı", Ataç Soysal, Makale, Çağdaş Büro, Sayı 34, Sayfa 34-35, Rönesans Yayınları, Ocak 1987.

:: "Üniversite Yönetimi İçin Bir Yeniden Yapılanma Uygulaması", A. Soysal, H. Erkut, B. Cerit, Makale, Verimlilik Dergisi, MPM, Milli Prodüktivite Merkezi, 1991/1


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: "Satış Tahmin Yöntemlerinde Bilgisayar Uygulamaları", Ataç Soysal, İ.T.Ü.'de Yapılan Elektronik Bilgi İşlem Sempozyumu, 25-26 Nisan 1977.

:: "Yatırım Planlamada Üretim Tüketim Dengesinin Temini İle İlgili Bir Uygulama", Ataç Soysal, Ege Üniversitesi'nde Yapılan Yöneylem Araştırması 3. Ulusal Kongresi, 24-26 Mayıs 1977.

:: "Tekel İç Mal Sevkiyatları Yönetim Bilişim Sistemi", Ataç Soysal, İstanbul'da Yapılan Yöneylem Araştırması 4. Ulusal Kongresi, 21-123 Haziran 1978

:: "Üretim Amaçlı Bilgisayar Seçimi İçin Yeni Bir Yaklaşım", Ataç Soysal, Eskişehir'de Yapılan Yöneylem Araştırması 5. Ulusal Kongresi, 23-25 Mayıs 1979.

:: "Türkiye'de Ekonomik Kalkınma Hamlesinde Yöneylem Araştırmasının Yeri", Ataç Soysal, İstanbul'da Yapılan Yöneylem Araştırması 7. Ulusal Kongresi, 2-4 Eylül 1981.

:: Çok Sayıda Konut İnşası İçin Proje Planlaması ve Kontrol Çalışması", Ataç Soysal, A.İ.Dalgıç, Ç. Evranoz, N.Oktay, M.Sert, L.Ünerdem, H.Özay, Kongre Bildirisi, Yöneylem Araştırması 8.Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, 21-23 Haziran 1983, TÜBİTAK MAE Yayını.

:: "Türkiye'nin Bilimsel ve Endüstriyel Gelişmesinde Bilgisayarlar ve Yöneylem Araştırması", Ataç Soysal, İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Vakıf Oteli, Sapanca, 24-27 Ekim 1985, Sayfa 175-182.

:: Belediye Hizmetleri İçin Bilgisayar Destekli Sistemler", Bilişim 1986 Bildiriler Kitabı Sayfa 314-330, Ataç Soysal, N. Serarslan, M. Tanyaş, C.Özkan, H.Sivri, E. Burat, 6. Ulusal Bilişim Kurultayı, 23-25 Ekim 1986, Ankara,

:: "İtfaiye Örgütünün ve Yangın Olaylarının Veri Sistemleri", A. Soysal, H.Erkut, S. Polat, N. Saygılı, H.Sivri, Z.Ulukan, Yöneylem Araştırması XI. Ulusal Kongresi, bildiri Kitabı 1987, Cilt I, Sayfa I.13-I.23.

:: "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Örgütünün ve Yangın Olaylarının İstatistiksel Değerlendirilmesi", A. Soysal, H.Erkut, K.Atalar, S.Polat, N. Saygılı, H.Sivri, Z.Ulukan, Yöneylem Araştırması XI. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı 1987, Cilt I, Sayfa I.24-I.41.

:: "İtfaiye Sisteminde Tahmin Analizleri", A. Soysal, H.Erkut, K.Atalar, S.Polat, N. Saygılı, H.Sivri, Z.Ulukan, Yöneylem Araştırması XI. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı 1987, Cilt I, Sayfa I.42-I.53.

:: Uçak Bakım Hangarlarında Bir Simülasyon Uygulaması", Mehveş Anafarta, Ataç Soysal, Yöneylem Araştırması XI. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı 1987. Cilt II, Sayfa: XV.1-XV.9.

:: "Personel İhtiyaç Planlaması Üzerine Bir Uygulama", Ataç Soysal, Hüseyin Sivri, Ziya Ulukan, Endüstri Mühendisliği'88 Ulusal Kongre, 2-4 Kasım 1988, İstanbul, Bildiriler, Sayfa 617-636.

:: "Büyük Bir İşletmede Malzeme Takip ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi", A. Soysal, G. Özkaya, E.Öz, C. Özkan, Endüstri Mühendisliği'88 Ulusal Kongre 2-4 Kasım 1988, İstanbul, Bildiriler, Sayfa 127-142.

:: "Küçük ve Orta boy İşletmelerde Planlama Problemleri ve Bilgisayar Desteği", Ataç Soysal, U.Cebeci, M.M. Yenisey, Endüstri Mühendisliği?88 Ulusal Kongre, 2?4 Kasım 1988, İstanbul, Bildiriler, Sayfa 163-184.

:: "İmalat Kaynakları Planlaması", Özel İlgi Grubu Raporu, Yöneylem Araştırması Bildiriler-89 Kitabı, Ankara, Haziran 1989.

:: "İstanbul Büyükşehir Trafik Sinyalizasyon Sistmeninin Yönetim ve Koordinasyonu İçin Bir Örgüt Oluşturulması", Ataç Soysal, Ramazan Evren, Coşkun Özkan, Yöneylem Araştırması XII. Ulusal Kongresi, Ankara, Haziran 1989.

:: "Grup Teknolojisi Kümelendirme Yöntemleri, Bir Yayın Taraması", Ufuk Cebeci, Bülent Durmuşoğlu, Ataç Soysal, YA/EM'91 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIV. Ulusal Kongresi, 17-19 Haziran 1991, İstanbul.

:: "Sipariş Tipi Üretim Yapan Bir İşletmede Bilgisayar Destekli Malzeme Takip Sistemi", Ataç Soysal, Ufuk Cebeci, M.Mutlu Yenisey, Tekin Çetinkaya, YA/EM-91 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIV. Ulusal Kongresi, 17-19 Haziran 1991, İstanbul.

:: "Ulaşım Şebekesi Tasarım İçin Çok Amaçlı Bir Model", Alpaslan Fığlalı, Ataç Soysal, İstanbul 2. Kentiçi Ulaşım Kongresi, 16-18 Aralık 1992, İstanbul.

:: "Üniversitelerin Kaliteye Bakışı ve Kalite Konusunda Eğitim Öğretim", Ataç Soysal, I.Ulusal Kalite Kongresi, TUSİAD-KALDER, 12 Kasım 1992, İstanbul.

:: "Otomasyon ve Endüstri Mühendisliği Eğitim Öğretimi", Ataç Soysal, Sanayide Bilgisayar Kullanımı ve Otomasyon, Türk-Alman Sempozyumu, 26-27 Kasım 1992, İstanbul, Bildiriler Sayfa 159-174, "Automatiserung und Ausbildung in Industrial Engineering", Sayfa 373-382.

:: "Sağlık Sistemlerinin Simülasyonu İle İlgili Bir Uygulama", Ataç Soysal, Ufuk Doğuç, Benzetimde İlerlemeler-92, Sayfa 113-128.

:: "Dual-Kanbanlı Üretim Sistemlerinin Benzetimle Tasarımı", Tijen Ertay, Ataç Soysal, YA/EM'93 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi, 7/9 Temmuz 1993, İstanbul.

:: "Proje Planlamasında Ekipman Kısıtlarının Etkileri Üzerine Bir Uygulama", Ataç Soysal, Ziya Ulukan, YA/EM'93 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi, 7/9 Temmuz 1993, İstanbul.

:: "Hücresel İmalat İçin Bir Kümelendirme Yöntemi ve Endüstriyel Uygulama", Ufuk Cebeci, Tijen Ertay, Ataç Soysal, YA/EM'93 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi, 7/9 Temmuz 1993, İstanbul.

:: "Yönetim ve Organizasyon Planlaması", Ataç Soysal, (Konferans) TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 5.5.1999

:: "Türkiye'de Endüstri Mühendisliğinin ve Yöneylem Araştırmasının Gelişimi", Ataç Soysal, (Konferans) Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 11.5.1999

:: "Ülkemizde Endüstri Mühendisliğinin Gelişimi ve Geleceği", Ataç Soysal, (Konferans), Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 27.3.2001

:: "Kobilerde Değişim Yönünün belirlenmesi üzerine Bir Uygulama", M.Ziya Ova, Ataç Soysal, YA/EM'01 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII Ulusal Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Ankara

:: "Çalışma Hayatının Belgelendirilmesi SA 8000 ve Sosyal Sorumluluk", Nurbin Kınalı, Ataç Soysal, YA/EM'01 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII Ulusal Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Ankara

:: "Dünden Bugüne, Bugünden Yarına, Endüstri ve İşletme Mühendisleri", Ataç Soysal, 2.Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, MMO 19-20 Ekim 2001 İzmit

:: "Endüstri İşletme Mühendisliğinde İnternet Temelli Yöneylem Araştırması Eğitimi", İ.T.Ü.'den Bir Uygulama Örneği, Ataç Soysal, Füsun Ülengin, Y.İlker Topcu, 3.Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, MMO, 19-20 Ekim 2001

:: "Endüstri Mühendisliğinde Lisans Üstü Eğitimin Yeniden Yapılandırılması", Ataç Soysal, Füsun Ülengin, Y.İlker Topcu, Şule Önsel Şahin, 3.Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, MMO, 19-20 Ekim 2001


Ulusal Yayınevi Tarafından Yayınlanan Kitapta Bölüm

:: "Yaz Semineri Konferans ve Uygulamaları", İ.T.Ü. Elektronik Hesap Merkezi Yayın No:5, Ataç Soysal, Merkezin diğer elemanları, 1965.

:: "Elektronik Bilgi İşlemede Fortran II ve Fortran IV Programlama Sistemleri", Ataç Soysal, Üretim Yönetimi Teknikleri, İ.Ü. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No:23 içinde iki bölüm, 1974.

:: "Mühendislik Ekonomisi", Ataç Soysal, Ders Notu, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, 1978.

:: "Sanayide Bilgisayarların Etkin ve Verimli Kullanımı", A. Soysal, N. Serarslan, M.Tanyaş, K. Atalar, H.Sivri, 1987 Yılı Seminerleri Dizisi ' II. MESS Eğitim Kitapları Dizisi 15, MESS Yayını: 117, İstanbul 1988.

:: "Bilgisayar Destekli Yönetim Sistemleri", A. Soysal, N. Serarslan, H. Erkut, T.Çetinkaya, K. Atalar, 1988 Yılı Seminerleri I, MESS Eğitim Kitapları Dizisi'20, MESS Yayını: 127, İstanbul 1989.


Doçentlik Tezi

:: "Elektronik Bilgi İşleme Sistemlerine Yönelmiş Genel Gayeli Bir Üretim Planlama Modeli", Ataç Soysal, Doçentlik Tezi, İ.T.Ü. Makina Fakültesi, 1971.


Profesörlük Tezi

:: "A Production Oriented Approach to Computer Selection", Ataç Soysal, Profesörlük Takdim Tezi, İ.T.Ü. Elektronik Hesap bilimleri Enstitüsü Yayın No: 16, 1978.


Araştırma Raporları

:: "Test Sistemi ile Klasik Sınav Sistemi Arasında Korelasyon", Muzaffer İpek, Mehmetçik Beyazıt, Ataç Soysal, Hasan Tan, TÜBİTAK Araştırma Raporu, 1965.

:: "İktisadi Devlet Teşekküllerinde Mevcut Bilgi İşlem Sistemlerinin Sahip Oldukları İmkanların Etüdü", Ataç Soysal, Araştırma Projesi Raporu, İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu, 1968.

:: "Planning and Control Project for SOYAK A.Ş.'s Villa Construction At Makkah-Al- Mukarramah, A. Soysal, A.İ. Dalgıç, Ç. Evranoz, N. Oktay, M. Sert, L. Ünerdem, H.Özay, Araştırma Projesi Raporu, TÜBİTAK MAE Yöneylem Araştırması Bölümü, Aralık 1982, Gebze.

:: "İ.T.Ü. Rektörlüğü Reorganizasyon Projesi", Ataç Soysal ve Diğerleri, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1991.


Seminer Bildirileri

:: "Üretim Planlama ve Kontrolde Bilgisayarlar", Ataç Soysal, Üretim Planlama ve Kontrole Giriş Semineri, SEGEM, Sınaî Eğitim ve Geliştirme Merkezi, Mart 1982. Bursa.

:: "Yöneylem Araştırmasında Bilgisayarların Rolü", Ataç Soysal, İşletme Problemlerinin Çözümünde Yöneylem Araştırması Semineri, Yöneylem Araştırması Derneği, 8-12 Kasım 1982, Etap Oteli, İstanbul.

:: "İşletmelerde Verimliliğin Artırılması ve Bilgisayarların Önemi", Ataç Soysal, Kaynakların Optimum Kullanımı ve Üretim İşletmelerinde Verimlilik Semineri, ELMS Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi, 12-14 Ocak 1983, Seminer Notları Kitabı, Sayfa 10-25.

:: "Stok Kontrol Ekonomisi ve Temel Modelleri Uygulama İle İlgili Örnekler", Ataç Soysal, Malzeme Yönetimi Semineri, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Han, 27-28 Ocak 1983.

:: "Malzeme Yönetim Faaliyetlerinin Bilgisayara Uygulanması"; Ataç Soysal, SEGEM, Sınaî Eğitim ve Geliştirme Merkezi, Malzeme Yönetimi Semineri, Kocaeli, Mayıs 1983.

:: "Yöneylem Araştırması ve Bilgisayarlar", Ataç Soysal, Yöneylem Araştırması Derneği, Üretim Yönetiminde Yöneylem Araştırması Uygulamaları Semineri, İstanbul, Sheraton Oteli 25-28 Haziran 1984.

:: "Üretim İçin Bilgisayar Seçimi", Ataç Soysal, SEGEM, Sınaî Eğitim ve Geliştirme Merkezi, Üretim Planlaması ve Kontrol Semineri, Seydişehir, 5-9 Kasım 1984.

:: "Türkiye'de Otomasyona Geçişin ve Bilgisayar Kullanımının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi ve Alınması Gerekli Tedbirler", Ataç Soysal, Seminer Bildirisi, ORHİM Organizasyon ve Halkla İlişkiler Merkezi: Türkiye'de Otomasyona Geçişin ve Bilgisayar Kullanımının Sorunları ve Alınması Gerekli Tedbirler Semineri, M/F Ankara Feribotu, 28 Temmuz-1 Ağustos 1986.

:: "Proje Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı", Ataç Soysal, Proje Yönetimi Semineri Bildiriler Kitabı, Cilt 1, Sayfa 91-104, TÜSSİDE Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, 8-12 Aralık 1986, Gebze.

:: "Bilgisayar Destekli Proje Zamanlama İzleme"; Ataç Soysal, İTÜ Madencilik Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları Semineri bildiriler Kitabı, Sayfa 1-18, 9-13 Mart 1987


Projeler

:: "Çimento Araştırması Raporu", Araştırma Projesi Raporu, F. Akün, İ.Karayalçın, A. Soysal, S. Doğru, A.Ş. Kıran, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Ağustos 1977.

:: "Tekel Bilgisayar Edinme Olurluk Raporu", Araştırma Projesi Raporu, F. Keskinel, M. İpek, İ. Onur, A. Soysal, İ. Güneş, E. Kalafatoğlu, İ.T.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü, Kasım 1977.

:: "İMTAŞ, İttihadı Milli Türk Anonim Sigorta Şirketi Bilgi İşlem Sistemi Genişletme Olurluk Projesi", A. Soysal, F. Keskinel, A. Çomak, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Ekim 1979.

:: "MKE Dövme Fabrikası Pazar Etüdü ve Ön Kapasite Tayini Raporu", Ataç Soysal ve İ.T.Ü. Makina Fakültesinden Bazı Elemanlar, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Mart 1980.

:: "MKE Keskin Kalıp İmalat Fabrikası Pazar Etüdü ve Ön Kapasite Tayin Raporu", Ataç Soysal ve İ.T.Ü. Makine Fakültesinden Bazı Elemanlar, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Temmuz 1980.

:: "MKE Sınaî Fırınlar Fabrikası Pazar Etüdü ve Ön Kapasite Tayin Raporu", Ataç Soysal ve İ.T.Ü. Makine Fakültesinden Bazı Elemanlar, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Temmuz 1980.

:: "DESİYAB Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Bilgisayar Olurluk Raporu", A. Soysal, N.Oktay, N.Özmızrak, M.Altıntaş, Araştırma Projesi Raporu, TÜBİTAK MAE Yöneylem Araştırması Bölümü, Mayıs 1983, Gebze.

:: "DESİYAB Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Bilgisayar Olurluk Raporu", A. Soysal, N.Oktay, N.Özmızrak, M.Altıntaş, Araştırma Projesi Raporu, TÜBİTAK MAE Yöneylem Araştırması Bölümü, Mayıs 1983, Gebze.

:: "Bakırköy Belediyesi Bilgisayar Destekli Harcamalara Katılma Payları Sistemi", A. Soysal, M.Tanyaş, C. Özkan, K.Atalar, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi, Haziran 1986.

:: "Bakırköy Belediyesi Bilgisayar Destekli Meslek Vergisi Sistemi", A. Soysal, N.Serarslan, H.Sivri, E.Burat, Z.Ulukan, K.Atalar. M.M. Yenisey, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi, Haziran 1986.

:: "TOYA Organizasyon El Kitabı", A. Soysal, N.Ongar, B. Cerit, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eylül 1986.

:: "SUPSAN Personel İhtiyaç Planlaması", A.Soysal, H.Sivri ve Z. Ulukan, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1986.

:: "BORAL MÜHENDİSLİK Organizasyon El Kitabı", Ataç Soysal, Araştırma Projesi Raporu, Boral Mühendislik ve Taahhüt A.Ş., Ocak 1987.

:: "Boğaz Demiryolu Tüneli Geçişi ve İstanbul Metrosu Fizibilite Etütleri ve Avın Projeleri İnceleme Raporu", A. Soysal, N. Serarslan, B. Cerit, M. İlter, Araştırma Projesi Raporu, 1988.

:: "ALSAC İşyeri Düzenleme Projesi Raporu" Ataç Soysal, Haluk Erkut, Alparslan Fığlalı, Eti Öz, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1988.

:: "ALAMSAŞ İşyeri Düzenleme Projesi Raporu", Ataç Soysal, Haluk Erkut, Alparslan Fığlalı, Eti Öz, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1988.

:: "TÜVAS A.Ş. Bilgisayar Olurluk Raporu", A. Soysal, M.Dinçmen, K.Atalar, U.Doğuç, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şubat 1987.

:: "PERPA Yönetim ve Hizmet Yönergeleri El Kitabı", Ataç Soysal, Haluk Erkut, Seçkin Polat, Melih İlter, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Ekim 1989.

:: "PERPA Yönetim ve Organizasyon El Kitabı", Ataç Soysal, Haluk Erkut, Seçkin Polat, Melih İlter, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ekim 1989.

:: "PERPA Yönetim Hizmetleri Sistemi El Kitabı", Ataç Soysal, Haluk Erkut, Seçkin Polat, Melih İlter, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ekim 1989.

:: "STANDART POMPA ve MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş., Organizasyon El Kitabı", Araştırma Projesi Raporu, Standart Pompa ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekim 1991.

:: "STANDART POMPA ve MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş., Organizasyon El Kitabı", Araştırma Projesi Raporu, Standart Pompa ve Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekim 1991.

:: "ECZACIBAŞI HOLDİNG Depolama Sistemleri Geliştirme Projesi Raporu", Ataç Soysal, Nahit Serarslan, Alparslan Fığlalı, Agâh Koçer, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1992

:: "DALGIÇ NECİPMETALLER Sanayi ve Ticaret A.Ş., 'Organizasyon El Kitabı", Ataç Soysal, Araştırma Projesi Raporu, Dalgıç Necipmetaller Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ocak 1994.

:: "DARÜŞŞAFAKA LİSESİ Kampüsü Yönetim ve Organizasyon El Kitabı", Ataç Soysal, Ziya Ulukan, Ahmet Beşkese, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mayıs 1994.

:: "DARÜŞŞAFAKA LİSESİ Kampüsü Yönetim Hizmet Yönergeleri El Kitabı", Ataç Soysal, Ziya Ulukan, Ahmet Beşkese, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ağustos 1994.

:: "DARÜŞŞAFAKA LİSESİ Kampüsü Hizmet Sistemleri El Kitabı",Ataç Soysal, Ziya Ulukan, Ahmet Beşkese, Araştırma Projesi Raporu, İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ağustos 1994.

:: "MUTAFÇILAR İnşaat ve Kaldırma Makinaları sanayi ve Ticaret A.Ş. Organizasyon El Kitabı", Ataç Soysal, Araştırma Projesi Raporu, Mutafçılar İnşaat ve Kaldırma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Ödüller

:: Hocalıkta 30. Yıl Hizmet Ödülü - İTÜ - 1990

:: Hizmet Ödülü - Yöneylem Araştırması Derneği - 1994

:: Hocalıkta 40.Yıl Hizmet Ödülü - İTÜ - 2000

:: 30. Yıl Hizmet Ödülü - Yöneylem Araştırması Derneği - 2005

 
 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by