ENGLISH    
   
 
   
  Doğuş Üniversitesi Öğrencileri İçin
  Aday Öğrenciler İçin
  Ücretler
   
 
   
  Site Haritası
  Ulaşım Bilgileri
  Telefon Rehberi
  İletişim Bilgileri
 
 
Haberler
 
Öğretim Görevlisi Alımı
 
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜN’DEN

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

2547 Sayılı Kanunun 31 ve 33 Maddelerinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atanma kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla,  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  VE  ARAŞTIRMA  GÖREVLİSİ alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES  sınavından en az 70 puan almış olmak(Lisans öğreniminden  mezun olduğu alandaki puan türünden) (Başka bir yükseköğretim kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar  veya daha önce çalışıp da ayrılmış olanlar hariç)

2- KPDS/ÜDS. sınavından en az 50(Yabancı dil ile eğitim yapılan bölümler için 80 ) puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu  puan muadili bir puan almış olmak.

3-Halen bir Yükseköğretim Kurumunda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar veya daha önce en az iki yıl çalışmış ve ayrılmış olanlar hizmet belgesi ile  belgelemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Dille eğitim yapılan Bölümlerde görev alacak öğretim elamanlarının “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ’in değişik 7. Maddesinin (a-b-c) fıkralarında belirtilen şartlara göre yabancı dil puanı yüz tam puan üzerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ  İÇİN ARANAN  KOŞULLAR:

1- ALES Sınavından en az 70 almış olmak. (İlgili alandaki puan türünden)

2- KPDS/ÜDS den en az  50  almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu  puan muadili bir puan almış olmak.

3- Adayların  35 yaşını doldurmamış olması şarttır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf


İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi:  14.12.2011

Son başvuru Tarihi:  29.12.2011

Ön Değerlendirme Tarihi:  02.01.2012

Giriş Sınavı Tarihi:  05.01.2012

Sonuç Açıklama Tarihi:  12.01.2012

- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi, İlgili  Fakülte Dekanlığı  ; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANA BİLİM DALI

 

UNVAN

 

ADET

 

ÖZEL KOŞULLAR

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Uluslar arası Ticaret İşletmecilik Böl.

 

Öğretim Görevlisi

 

1

Dış ticaret yönetimi, ithalat-ihracat uygulamaları, liman yönetimi ithalat ve ihracat mevzuatı vb. konularda uzman olmak ve tercihen Yüksek Lisansını bu alanda yapmış olmak

Uluslar arası İlişkiler Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

İlgili fakültelerin Uluslar arası İlişkiler Bölümünden lisans mezunu olmak.

 

Ekonomi ve Finans Bölümü

 

Araştırma Görevlisi

 

2

-İlgili fakültelerin İşletme, Finans ve Muhasebe bölümlerinden lisans mezunu olmak.

-İlgili fakültelerin iktisatla ilgili Bölümlerinden lisans mezunu olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

 

Endüstri Mühendisliği

 

Araştırma Görevlisi

 

3

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu, Ofis Programlarını iyi kullanabilen,  Programlama ve  Modelleme bilmek.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 

Araştırma Görevlisi

 

3

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

Yapı-Uygulama Projesi ve Taşıyıcı Sistemleri konularında daneyimli, Yüksek Lisans mezunu Mimar olmak.

Mimarlık Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Yapı anabilim dalında Yüksek Lisans mezunu Mimar olmak,

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Adres: Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul   Tel: 444 79 97    Faks: 0(216) 327 96 31   E-Posta: info@dogus.edu.tr    |   Bilgi Edinme Birimi
© Copyright 2011 Doğuş Üniversitesi - Designed by