Grafik Tasarım, iletişimin görsel ile ilgili tüm ürünlerinin tasarlandığı alandır. Gelişen çağın yeni medyaları ve iş kollarında grafik tasarıma duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Grafik tasarımcı, iletişimin görsel sorunlarını araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımla tasarlayarak çözüm üreten kişidir.

Grafik tasarım; amblem, logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, ambalaj, katalog, broşür, afiş, çevre grafiği tasarımları, illüstrasyon, basın ilanı, etkileşimli çoklu ortam (web sayfa tasarımı), animasyon, sinema ve TV grafiği gibi konuları içine alır.

Grafik tasarımın her alanına yönelik uygulamalı çalışmalar bölümümüzde bulunan bilgisayar laboratuvarları (PC ve MAC), fotoğraf stüdyosu ve laboratuvarları, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır. Eğitim, mesleğinde kendini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış uzman kadrolar tarafından verilmektedir.

Grafik Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Reklam ajanslarında, Medya sektöründe, Tüm kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların bünyesinde bulunan kurumsal iletişim, tasarım ve tanıtım departmanlarında kariyer yapabilirler.


Eğitim Süresi 4 Yıl
Acıbadem
Yerleşkesi
Eğitim Dili İngilizce

Takip Et

x