Doktora programının amacı aşağıdaki iki temel başlık altında özetlenebilir:

Araştırmacı yetiştirme: Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, yaygın kullanım alanları ve birçok alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeye olan geniş katkısı nedeni ile ARGE faaliyetlerinde yer alacak eleman gereksinimi hızla artmaktadır. Küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde uluslar arası işbirliklerini yürütecek, konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve ARGE projelerini yönlendirebilecek yüksek lisans ve doktoralı araştırmacılara büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bu program bu özelliklere sahip araştırmacıların yetişmesine yardımcı olacaktır.

Öğretim üyesi yetiştirme: Özellikle Bilgisayar Mühendisliği alanında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunamamaktadır. Yurt dışında veya yurt içinde yetişen yüksek lisans ve doktora mezunlarının büyük bir kısmı, özel sektör veya yurt dışındaki, daha cazip imkânlar sunan üniversite veya araştırma kuruluşlarını tercih etmektedir. Bu nedenle bu program bilgisayar alanındaki öğretim üyesi sayısının artırılmasına katkı sağlayacak ve mezunlarına akademik kurumlarda iş imkânı sağlayacaktır.

Programın Yapısı
Doktora programı, yüksek lisans derecesi alan öğrenciler için toplam 21 kredilik 7 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 42 kredilik 14 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Tez araştırmaya yönelik, uluslararası nitelikte ve bilimsel literatüre katkıda bulunacak kalitede kapsamlı bir çalışma olmalıdır. Aşağıda araştırma konuları ile lisans ve yüksek lisans mezunları için gerekli program koşulları sunulmuştur.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Lisans Mezunu
5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Yüksek Lisans
Mezunu
4 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları 

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak
  - ALES
  - Yüksek Lisans Mezunu: 55 (Sayısal); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
  - Lisans Mezunu: 80 (Sayısal); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
  • 6.2.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler programa başvurabilir.
 2. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 3. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve eşdeğer programlar programından mezun olmak. Diğer Mühendislik dallarından gelen öğrencilerde bu programa başvurabilir. Diğer dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.
 4. Mezun olduğu son programındaki (lisans/yüksek lisans) Genel Not Ortalaması (GNO) en az 3.00/4.00 olmalıdır.
 5. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 6. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, yüksek lisans not ortalamasına % 10 ve mülakata % 40 ağırlık verilecektir.

Takip Et

x