Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, yaygın kullanım alanları ve birçok alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeye geniş katkısı nedeni endüstride, araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu programın amacı, bilgisayar sistemleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride, araştırma kurumlarında araştırma, geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde iki yüksek lisans programı yürütülmektedir: "Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı" ve "Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı". Bu iki programın yapısı büyük oranda örtüşmektedir. Genel olarak Bilgisayar Bilimleri disiplini hesaplama ile ilgili teorik temel ve kavramlara, bilgi temsili ve dönüşümü ile ilgili algoritmik yöntemlere, yazılım sistemlerine, bilgisayar mimarisine, yapay zeka yöntemlerine ve bunların uygulamalarına daha ağırlık veren bir alandır. Bilgisayar Mühendisliği bilgisayar ve bilgisayar tabanlı sistemlerde yer alan donanım ve yazılım bileşenlerinin analiz, tasarım, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve inşası ile ilgili bir disiplin olarak tanımlanır. Bilgisayar Mühendisliği bilgisayar sistemlerine ve bilgisayar tabanlı sistemlerin sistematik bir bakış açısıyla tasarım ve inşasına daha çok ağırlık vermektedir.

Programın Yapısı
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak iki farklı derece verir:

1- ) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar ve ilgili teknolojilerin kuramlarını, yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir alanda eğitim sağlar. 2 zorunlu ve 8 seçmeli olmak üzere toplam 30 kredilik ders ile Yüksek Lisans Projesinden oluşmaktadır.

2- ) Tezli Yüksek Lisans Programı'nda ise, öğrencilerin daha sonra doktora programına devam etmelerini sağlayacak biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilir. 2 zorunlu, 5 seçmeli olmak üzere toplam 21 kredi saatlik ders ve 6 kredi saatlik Yüksek Lisans Tezi'nden oluşur.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, bir yılda 2 dönem olarak yürütülmekte ve en çok 6 dönem ya da 3 yılda bitirilmesi gerekmektedir.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak: 
  • ALES : 55 (Sayısal); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
  • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
 2. Başvuracak adayların aşağıdaki bölümlerden bir tanesinden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir: 
  • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve eşdeğer programlar
  • Diğer Mühendislik dallarından gelen öğrencilerde bu programa başvurabilir. Diğer dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.
 3. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat %40 ağırlık verilecektir.

Takip Et

x