Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Çağımız hızlı devinimiyle, beklenmeyen olaylarıyla, sosyoekonomik baskıları ve dana niceleriyle bir stres çağıdır. Psikolojinin Klinik Psikoloji alanı, bu baskıların insan sağlığı üzerindeki etkileri, bunların tanılanması ve tedavisiyle ilgilenmektedir. Bu nedenle, mezun psikologlarımızın büyük çoğunluğu Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmak, bu konudaki bilgilerini derinleştirmek ve topluma ve bilime bu alanda katkıda bulunmak istemektedirler.

Doğuş Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim-öğretiminde, mezunlarımızın klinik psikolojide uzmanlaşma konusundaki taleplerini karşılamak ve toplumsal gereksinimlerin giderilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Doğuş Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji alanındaki lisansüstü programları, mezunlarımızın bu bilgileri kullanma amaçları ve çalışmak istedikleri sektörler göz önüne alınarak çeşitlendirilmiştir.

Klinik Psikoloji Doktora programının amacı, alanın görgül ve kuramsal bilgileri, araştırma yaklaşım ve yöntemleri, istatistiksel analiz teknikleri konularında bilgili, bağımsız araştırma yapabilen, yeni yöntemler geliştirme bakımından donanımlı, klinik psikoloji konuları arasında ilgi alanına giren konularda derinlemesine bilgi ve beceri sahibi mezunlar yetiştirmektir. Klinik Psikoloji Doktora Programının hedef kitlesinin çok büyük bir bölümü geleceğin akademisyenleri olacaktır.

Klinik Psikoloji Doktora Programı mezunlarının istihdam edilebileceği alan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarıdır.

Geleceğin klinik psikologlarına verilen eğitim-öğretimde vaka analizi yapma ve rapor yazma becerilerinin geliştirilmesine özel önem verilmektedir. Özelikle süpervizyon uygulamalarında, öğrencilerin, bireysel farklılıklara toleranslı olmaları, empati kurmaları, danışanları anlama ve onunla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Eğitim-öğretimde, öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri kendilerine de uygulamaları, kendilerini tanıma ve kontrol etmeleri, öz eleştiri yapmaları, ruh sağlıklarını korumaları, yaklaşan herhangi bir sorunu fark etmeleri, kısaca iç-görü kazanmaları da amaçlanmaktadır.

Klinik Psikoloji Doktora Programında 9 kredi olan psikopatoloji ve tanılama, psikometri ve ileri araştırma teknikleri gibi zorunlu derslerin yanında staj da zorunludur. Öğrenciler ilgi alanlarına göre 15 kredilik ders seçmektedir. İlgileri ölçme ve değerlendirme yani psikometri olanlar, psikoterapi yapmayı düşünenler, klinik psikolojiyi nörobilimsel olarak ele almak isteyenler için tasarlanmış ders grupları bulunmaktadır. Derslerin tamamlanmasının ardndan, öğrenciler, 120 AKTS değerinde bir doktora tezi hazırlamaktadır. Eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayanlar, “Klinik Psikoloji Doktora Derecesi” almaya hak kazanmaktadır.

Danışanlarla birebir ilişkide bulunmayı gerektiren Klinik Psikoloji eğitim-öğretiminde eğitim dili Türkçe olarak belirlenmiştir.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Lisans Mezunu
5 Yıl
Acıbadem
Yerleşkesi
Türkçe

Yüksek Lisans
Mezunu
4 Yıl
Acıbadem
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları 

Klinik Psikoloji Doktora Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak
  - ALES
  - Yüksek Lisans Mezunu: 55 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
  - Lisans Mezunu: 80 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
  • 6.2.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler programa başvurabilir.
 2. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 3. Mezun olduğu son programındaki (lisans/yüksek lisans) Genel Not Ortalaması (GNO) en az 3.00/4.00 olmalıdır.
 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, yüksek lisans not ortalamasına % 10 ve mülakata % 40 ağırlık verilecektir.

Takip Et

x