Engelli Öğrenci Birimi

Amaç ve Hedeflerimiz

Başlıca amacımız Üniversitemizde eğitim gören ve çalışan engelli bireylerin akademik ve toplumsal yaşama katılımlarında fırsat eşitliği yaratmak ve kampüsümüzü fiziksel, akademik ve sosyal olanakları ile engelsiz bir yaşam alanı haline getirmektir.


Birim; bu amaç doğrultusunda üniversitemizin diğer tüm birimleri ve akademik bölümleri ile iş birliği içinde engelli bireylerin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri zorlukları belirleyerek, gerekli düzenlemelerin yapılması ve üniversitede engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir.

Birimimiz, engelli bireylerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesi için yapılması gereken çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmekle sorumludur. Hedefimiz, engelsiz bir kampus alanı içerisinde engelsiz eğitim ve öğretim olanağı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için başlıca görevlerimiz;

 

  • Akademik ve idari personele ve aynı zamanda öğrencilere yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyerek "engellilik" konusunda farkındalığın artırılması,
  • Üniversitedeki bölüm ve birimlerle işbirliği yapılarak ihtiyaçların belirlenmesi, engelli öğrencilerin yararlanabileceği özel araç-gereç ve materyallerin sağlanması,
  • Ders erişilebilirliği konusunda akademik personele destek ve danışmanlığın verilmesi, engelli öğrencilere uygun sınav ve ders uygulamalarının belirlenmesi,
  • Kafeterya, kütüphane, sağlık merkezi, derslikler gibi ortak kullanıma ait binaları, yolları, park yerlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarındaki fiziksel erişilebilirlik standartlarının ve ihtiyaçların belirlenmesi,
  • Üniversitemizde, aktif bir engelli öğrenci platformu oluşturularak öğrenciler arasında iletişimin sağlanması,
  • Bireylerin engellerinden kaynaklanan fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunları için danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • "Akran Destek Hizmeti" ve "Görevli Öğrenci" programındaki öğrencilerin birim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması,
  • Engelli öğrencilerimize yönelik ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve değerlendirmeler sonucunda öğrencinin farklılığından kaynaklanan eğitim sürecini aksatabilecek durumlara ilişkin tedbirlerin alınması,
  • Gerektiğinde danışanları çevrede psikolojik yardım veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirmek,
  • Belirlenen faaliyet planının takibinin yapılması, mevcut uygulamaların denetlenmesi.

 

Doğuş Üniversitesinde Engelsiz Yaşam 

 

Üniversitemiz fakülteleri ve SBYO ile MYO bölüm /programları ve yerleşkelerimiz “Engelsiz Üniversite Ödülleri”ni almaya hak kazandı.

Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi engellilerle ilgili mekânda erişim konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak adayı olmuştur. Ayrıca eğitimde erişim konusunda da yapmış olduğu düzenlemeden dolayı Yeşil Bayrak almaya da hak kazanmıştır.

Doğuş Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu engellilerle ilgili eğitimde erişim konusunda yapmış olduğu düzenlemeden dolayı Yeşil Bayrak almaya hak kazanmıştır.

 

Kanun ve Yönetmelik

 

"Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır."

 

Engellilerle ilgili kanun ve yönetmeliklere şu linklerden ulaşabilirsiniz:

 

Engelliler Kanunu (5378) 01.07.2005 - Eğitim ve Öğretim 15.Madde: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf

Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenci Komisyonu: https://engelsiz.yok.gov.tr/

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14214&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

Engelli bireyler, kendi isteği doğrultusunda özel durum ya da ihtiyacını Engelli Destek Birimi'ne şahsen veya online olarak bildirerek destek talep edebilir. Başvuru sonrasında, öğrenci ile görüşme yapılarak ihtiyaçlarının ve ne tür bir destek verilebileceği kararlaştırılır.

 

Öğrencilerimiz yerleşkelerimizdeki SKS Birimi ile iletişime geçilebilir.

 

Başvuru ve görüşmeler gizlilik esasına dayanmakta olup, öğrencinin izni veya talebi dışında birim ya da kişilerle paylaşılmaz.

 

Engelli Destek Birimi'nin daha verimli çalışabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesinde gerek çalışanlarımızın gerek öğrencilerimizin katılımı büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple; çalışmalarımıza destek vermek isteyen, bizlere katılmak isteyen herkesi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

 

x

Bize Ulaşın

Select a choice