Merkezi Yatay Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Kurumlar Arası  ve Kurum içi  Yatay Geçiş  Takvimi

   Başvuru Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

     Başlangıç

      Bitiş


 17.02.2021

     Başlangıç

     Bitiş

10.02.2021
15.02.202118.02.202119.02.2021

**2020-2021 öğretim yılında merkezi puanı ile (Ek-1 Madde) kapsamında yatay geçiş yapan öğrencilerimize sağlanan indirimler aşağıdaki gibidir.

 1. İç Mimarlık, Mimarlık, Psikoloji (Türkçe-İngilizce), Hukuk Fakültesi için %25
 2. Diğer tüm bölümler için %50‘ dir.  
 3. Merkezi Yerleştirme puanı ile kurum içi yatay geçişte mevcut programdaki burs oranı geçerli olacaktır.

*Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız

1. Başvuru Koşulları
 1. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için https://kvkonay.dogus.edu.tr adresine giriş yaparak KVK onayını doldurmanız zorunludur.
 2. Başvuruları Online Başvuru Formu aracılığı ile yapılacaktır. 
 3. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 4. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
2. Genel Koşullar
 1. Türkiye veya KKTC’deki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar,
 2. Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans/önlisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar,
 3. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği, adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ve ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına,
 4. Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya MTOK programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler,
 5. Ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler,
 6. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler)
 7. Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin DÜİYES sınavlarına girmeleri gerekir.

**Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler,  Doğuş Üniversitesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur.

**İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi

 Sınavlar Kabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
  TOEFL IBT  72
  CAE  C
  PTE  55
  KPDS/ÜDS/YDS  60
 

3. Genel Durumlar

 1. Kayıt dondurmuş olmak veya pasif öğrenci statüsünde başvuru yapmak için engel değildir.
 2. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

4. Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 1. İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliliğinin sağlaması gerekir. İngilizce Hazırlık Programı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görebilirler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise İngilizce dil yeterlik koşulunu sağlamaları zorunludur.  İngilizce Dil Yeterliği sağladığına dair belgesi olmayan öğrenciler DÜİYES (Geçer Not: 60 ve üzeri) sınavına girmeleri gerekmektedir. 
 2. Hukuk programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.  2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 190.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 3. Mimarlık programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 250.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 4. Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 300.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.  

5. Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş Online Başvuru Formu
 2. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü belge. Belgede öğrencinin sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir.
 3. Ek Madde-1 Belgesi:  Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, başvuran öğrencinin daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş puanıyla geçiş yapmadığını belirten resmi yazı. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 5. ÖSYS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge.
 6. Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 7. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
 8. Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı kopyası veya e-devlet çıktısı.
 9. Kimlik Belgesi Kopyası: Nüfus cüzdanının ön yüzeyinin kopyası. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının kopyası.
 10. İngilizce programlar İçin: Varsa, kabul edilen İngilizce Dil Yeterlilik Belgesinin onaylı kopyası

6. Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuruda kullanılmış olan belgelerin ıslak imzalı veya e-imzalı nüshaları ve lise diplomasının onaylı fotokopisi.
 2. Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge
 3. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

7. Derslerin İntibak Koşulları

 • Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi esaslarına göre belirlenir. İntibak edilen derslere ait notlar transkripte işlenir.

Detaylı bilgilendirme için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Doğuş Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

 

Takip Et

x