Merkezi Yatay Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Kurumlar Arası  ve Kurum içi  Yatay Geçiş  Takvimi

   Başvuru Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

     Başlangıç

      Bitiş


 24.02.2022

     Başlangıç

     Bitiş

14.02.2022
21.02.202225.02.202228.02.2022

**2021-2022 öğretim yılında merkezi puanı ile (Ek-1 Madde) kapsamında kurum dışı yatay geçiş yapan öğrencilerimize sağlanan indirimler aşağıdaki gibidir.

 1. Psikoloji (Türkçe-İngilizce), Hukuk Fakültesi için %25
 2. Diğer Lisans ve Önlisans Bölüm / Program için %50‘ dir.  
 3. Merkezi Yerleştirme puanı ile kurum içi yatay geçişte mevcut programdaki burs oranı geçerli olacaktır.

*Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız.

1. Başvuru Koşulları
 1. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için https://kvkonay.dogus.edu.tr adresine giriş yaparak KVK onayını doldurmanız zorunludur.
 2. Başvuruları Online Başvuru Formu aracılığı ile yapılacaktır. 
 3. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 4. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.

2. Genel Koşullar

 1. Türkiye veya KKTC’deki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar,
 2. Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans/önlisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar,
 3. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği, adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ve ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına,
 4. Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya MTOK programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler,
 5. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler)
 6. Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin DÜİYES sınavlarına girmeleri gerekir.

3. Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları

Öğrencilerin yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 1. Hukuk programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 150.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.  2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 190.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 125.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 2. Mimarlık programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 250.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.
 3. Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 300.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.  
 4. İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliliğinin sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kaydı yapılmaz, yapılmış ise de kayıt silinir.  Aday, DÜİYES veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen aşağıda ismi belirtilen sınavlardan yeterli başarıyı sağladıklarını belgelemek zorundadırlar.

Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlilik belgeleri

 Sınavlar Kabul Edimesi Önerilen En Düşük Puanlar
  TOEFL IBT  72
  CAE  C
  PTE  55
  KPDS/ÜDS/YDS  60

İngilizce Hazırlık Başarı Belgelerinin Kabul Şartları;

i. Belgenin üzerinde 100’lük puan sistemi üzerinden puan yazılması ve Öğrencinin İngilizce Başarı Seviyesi en az B2 olması gerekir.
ii. Belgenin son 5 yıl içerisinden hak edilmiş ve güncel tarihli olması gerekmektedir.
iii. Dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan öğrenciler,  Doğuş Üniversitesinin yapmış olduğu DÜİYES sınavından en az 60 alması zorunludur.

İngilizce Dil Yeterlik Sınavı için tıklayınız.

4. Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş Online Başvuru Formu
 2. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü belge. Belgede öğrencinin sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir.
 3. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 4. Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 5. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri:  Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler. (Covid-19 sebebi ile E-imza veya ıslak imzalı temin edememeniz halinde, Üniversite WEB sayfasından temin edebilir, aldığınız sayfanın linkini paylaşmanız halinde kabul görecektir.)
 6. ÖSYS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen öğrenciler için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge.
 7. Kimlik Belgesi Kopyası: Nüfus cüzdanının ön yüzeyinin kopyası. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının kopyası.
 8. Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı kopyası veya e-devlet çıktısı.

*Ek Madde-1 Kapsamında Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Doğuş Üniversitesi öğrencilerimiz; Öğrenci Belgesi, Disiplin Durumunu Gösterir Belge ve Transkript için “Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS)-Kullanıcı İşlemleri-Belge Talebi” kısmından e-imzalı olarak talep edebilirsiniz. Ders Tanım ve İçerik Bilgilerini yüklenmesine gerek yoktur.

5. Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuruda kullanılmış olan belgelerin ıslak imzalı veya e-imzalı nüshaları ve lise diplomasının onaylı fotokopisi.
 2. Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge
 3. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

6. Derslerin İntibak Koşulları

 

 

x

Bize Ulaşın

Select a choice