Akademik Kadro

Arş. Gör.

Nurdanur PEHLİVAN

Mühendislik Fakültesi / Yazılım Mühendisliği

Biyografi

Nurdanur Pehlivan Sakarya doğumludur. Lisans eğitimine Sakarya Üniversitesi Fizik Bölümünde başlamış olup daha sonra burdan ayrılarak Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğinde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimine yine Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında devam etmektedir. Halen Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.