Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Abdülkerim OKBAZ

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği (İngilizce)