Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Abdulkerim OKBAZ

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği (İngilizce)

Dekan Yardımcısı

Biyografi

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim OKBAZ, lisans derecesini 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini de aynı bölümden 2013 yılında almıştır.  Doktora derecesini 2013-2018 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 2018 yılında almıştır. 2018 – 2019 yılları arasında FRITERM Termik  Cihazlar San. ve Tic. A.S.’de AR&GE mühendisi olarak çalışmıştır.  2019 yılında Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Bölümü’ne Dr. Öğr. Üyesi olarak katılmış ve halen bu bölümde çalışmaktadır. Çeşitli bilimsel araştırma ve Ar&Ge projelerinde aktif olarak çalışmıştır. Deneysel-hesaplamalı akışlanlar dinamiği ve ısı transferi alanlarında uzmandır. Akış kontrol yöntemleri, parçacık görüntülemeli hız ölçme tekniği, ısı transferi iyileştirme yöntemleri, ısı değiştiricileri, ısı geri kazanım, ısı pompaları, daimi olmayan akışkar, küt cisim aerodinamiği/hidrodinamiği, jet akışkar ve  biyomimetik alanlarında çeşitli bilimsel dergilerde ve konferanslarda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.