Akademik Kadro

Prof. Dr.

Abdullah DİNÇKOL

Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku

Bölüm Başkanı

Biyografi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve 1981-1985 yıllarında arasında hâkim olarak çalıştı. 1987-1988’de İngiltere’de bilimsel çalışmalarda bulundu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi’nde Doktorasını tamamladı ve 1993’de Yardımcı Doçent, 1996 yılında Doçent oldu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nden ayrılarak farklı üniversitelerde çalıştı. 2014-2018 yıllarında Doğuş Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Çok sayıda kitabı, bilimsel makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. 

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (DR) 1992
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) 1988
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. 1979

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 2014 -
PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 2011 2014
PROFESÖR YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2010 2011
PROFESÖR DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 2008 2010
PROFESÖR KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 2007 2008
PROFESÖR İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ HUKUK BÖLÜMÜ 2002 2007
DOÇENT MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 1996 2002
YARDIMCI DOÇENT MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 1993 1996

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Doktora Feminist Hukuk kuramı ve feminist düşünce teorileri 2001 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Türkiye`de çocuk suçluluğu 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Başkanlık sistemi ve Türkiye'de uygulanabilirliği 1997 Tamamlandı
Yüksek Lisans Feodal toplum 1996 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Lisans 2019-2020 Türkçe 3
HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
HUKUKA GİRİŞ Lisans 2019-2020 Türkçe 3
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Lisans 2019-2020 Türkçe 3
GENEL KAMU HUKUKU Lisans 2019-2020 Türkçe 3
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
HUKUKA GİRİŞ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Türk Anayasa Hukuku Lisans 2013-2014 Türkçe 4
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Hukuk Başlangıcı Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Avrupa Birliği Hukuku Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Anayasa Hukuku Genel Hükümler Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Türk Anayasa Hukuku Lisans 2012-2013 Türkçe 4
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Hukuk Başlangıcı Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Avrupa Birliği Hukuku Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Anayasa Hukuku Genel Hükümler Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Türk Anayasa Hukuku Lisans 2011-2012 Türkçe 4
Hukuk Başlangıcı Lisans 2011-2012 Türkçe 2
Avrupa Birliği Hukuku Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Anayasa Hukuku Genel Hükümler Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2007-2008 Türkçe 2
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2006-2007 Türkçe 2
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2005-2006 Türkçe 2
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2004-2005 Türkçe 2
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2002-2003 Türkçe 2
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2001-2002 Türkçe 2

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Karar Verme Süreci İçinde Hükmün Oluşması ve Hakimin Fonksiyonu 2011
Özgün Makale Küreselleşme ve İnsan Hakları 2006
Özgün Makale Kopenhag Kriterlerinin Türk Pozitif Hukuku na Etkileri 2006
Özgün Makale Avrupa Komisyonu Türkiye 2005 İlerleme Raporu 2005
Özgün Makale Siyasal Sistem Kuramı Çerçevesinde Kamu Yönetimi Alt Sistemi 2004
Özgün Makale Türkiye de Organize Suçluluk ve Sosyo Ekonomik Yapı 2002
Özgün Makale Genel Sistemler Kuramı 2001
Özgün Makale Bazı Avrupa Ülkeleri Mevzuatında Uyuşturucu Maddelerle İlgili Ceza Hükümleri 2001
Özgün Makale Hukuk Devleti İlkesi ve Kanun Hükmünde Kararnameler Uygulaması Das Rechtsstaatsprinzip und die Praxis der Verordnungen mit Gesetzeskraft in der Türkei 1996
Özgün Makale Hâkimin Takdir Yetkisine Dayanarak Verdiği Kararların Denetlenmesi 1995
Özgün Makale Hâkimin Karar Verme Sürecinde Temel İlkeler 1995
Özgün Makale Sosyo Ekonomik Değişmelerin Türk Pozitif Hukuk Sistemine Etkileri 1994
Özgün Makale Türkiye de Parlamento Seçimleri 1994
Özgün Makale Sosyolojik Verilerin Sosyal Güvenlik Politikaları ve Sistemlerine Etkileri 1993
Özgün Makale Bir Sosyal Güvenlik Alt Sistemi Olarak Toprak ve Tarım Reformu 1993
Özgün Makale Hakimin Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Hak ve Nısfet 1993
Özgün Makale Adli Sicil Kanunu nun 4 üncü Maddesi Üzerine Bir İnceleme 1987
Özgün Makale Kamulaştırmada Gayrımenkule Acele İşlerde El Koyma ve Tescil 1986

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Tümü SOSYOLOJİ Ulusal DER Yayınevi 2019
Bilimsel Kitap Tümü HUKUK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Ulusal DER Yayınevi 2019
Bilimsel Kitap Tümü HUKUKA GİRİŞ Ulusal DER Yayınevi 2018
Bilimsel Kitap Tümü HUKUKA GİRİŞ Ulusal DER Yayınevi 2017
Bilimsel Kitap Tümü HUKUKA GİRİŞ Ulusal DER Yayınevi 2016
Bilimsel Kitap Tümü HUKUKA GİRİŞ Ulusal DER Yayınevi 2013
Ders Kitabı Tümü Temel Hukuk Bilgisi Ulusal Der 2012
Bilimsel Kitap Tümü HUKUKA GİRİŞ Ulusal DER Yayınevi 2012
Temel Hukuk Bilgisi Ulusal Der 2010
Temel Hukuk Bilgisi Ulusal Der 2009
Bilimsel Kitap Tümü Sosyoloji (Toplumbilimi) Ulusal DER YAYINLARI 2009
Hukuka Giriş Hukukun Temel Kavramları Ulusal Der 2009
Hukuka Giriş Hukukun Temel Kavramları Ulusal Der 2008
Ders Kitabı Tümü Temel Hukuk Bilgisi Ulusal Der 2007
Temel Hukuk Bilgisi Ulusal Der 2007
Bilimsel Kitap Tümü Hukuka Giriş Hukukun Temel Kavramları Ulusal Der 2007
Bölüm(ler) 1982 Anayasası Madde Gerekçeleri ve Maddelerle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları Ulusal Der 2007
Bölüm(ler) Felsefe Söyleşileri III IV Ulusal Maltepe Üniversitesi 2006
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Felsefe Söyleşileri III IV Ulusal Maltepe Üniversitesi Yayını 2006
Temel Hukuk Bilgisi Ulusal Der 2005
Hukuka Giriş Hukukun Temel Kavramları Ulusal Der 2005
Temel Hukuk Bilgisi Ulusal Der 2003
Ders Kitabı Tümü Hukukun Temel Kavramları Ulusal Der 2002
Bölüm(ler) Çek Hukukunun Güncel Sorunları Ulusal İstanbul Ticaret üniversitesi Yayını 2002
Bilimsel Kitap Tümü Sosyolojiye Giriş Ulusal DER YAYINEVİ 2001
Hukuka Giriş Hukukun Temel Kavramları Ulusal Der 2001
Bölüm(ler) Adlî Tıpla İlgili Yargıtay Kararları Ulusal Der 2001
Hukuka Giriş Ulusal Alkım 2000
Bölüm(ler) 1982 Anayasası Madde Gerekçeleri ve Maddelerle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları Ulusal Alkım 1998
Bölüm(ler) Türk Usul Hukuku Mevzuatı Ulusal Beta 1996
Kitap Tercümesi Bölüm(ler) HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi I Ulusal HFSA 1993

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Türkiye de Parlamento Seçimleri, Bülten, Türk Demokrasi Vakfı Yayın Organı Ulusal
Tam metin bildiri Türkiye de Basın Özgürlüğü ve Basın Ahlakı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Basın Özgürlüğü Paneli Ulusal
Tam metin bildiri Teknoloji ve Hukuk, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar - IV Sempozyumu, İstanbul Barosu - HFSA Ulusal
Tam metin bildiri Siyasal ve Sosyal Boyutu İle Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Ulusal
Davetli konuşmacı Sınai Mülkiyet Hakları, İstanbul Ticaret Odası Sınai Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Değerleri Paneli Ulusal
Tam metin bildiri Pozitif Hukuk Sisteminin Oluşmasında Milliyetçilik Etkisi, Kadir Has Üniversitesi Milliyetçilik, Egemenlik ve Hukuk Sempozyumu Ulusal
Tam metin bildiri Müzik Eserleri İle İlgili Telif Ücretleri Uygulaması ve Sorunlar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu Ulusal
Tam metin bildiri Müzakere Sürecinde İlerleme Raporlarının Yeri, Maltepe Üniversitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Sempozyumu Ulusal
Tam metin bildiri Karar Verme Süreci İçinde Hükmün Oluşması ve Hakimin Fonksiyonu, Yargı: Kurallar, Kurumlar, Kararlar Kollokyumu Ulusal
Tam metin bildiri Karar verme Süreci İçinde Hakimin Uyması Gereken Temel ilkeler, International Legal Ethics Conference in Ankara, Challenges to the Legal Profession in the USA, Europe and Turkey Uluslararası
Tam metin bildiri İlaç Üretim ve Etik, Sağlık Hukuku, Sahte İlaç - Taklit İlaç, İdari - Cezai - Hukuki Sorumluluk ve Uygulama - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ulusal
Özet bildiri Hukuk Etik Bağlamında Özürlüler, Özürlüler'07 Kongresi Uluslararası
Tam metin bildiri Hâkimin Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Hakkaniyet, Felsefe Günleri II, Adalet Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ulusal
Tam metin bildiri Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Ulusal
Tam metin bildiri Embriyo Nakli İle Üreme Ve Etik, Güncel sağlık Hukuku ve Etiği Sorunları Sempozyumu -I Ulusal
Tam metin bildiri Bir Pozitif hukuk Kaynağı Olarak Avrupa Birliği Hukuk Sistemi, International Law Congress, Ankara Bar Association Uluslararası
Tam metin bildiri Avrupa BirliğiSürecinde Türk Ticaret ve Sanayiinin Karşısına Çıkacak Bazı Hukuksal Sorunlar, İSİAD I. Ekonomi Sempozyumu Ulusal
Tam metin bildiri Avrupa Birliği İlerleme raporları Denetiminde Değişen Türk Pozitif Hukuku, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar V Sempozyumu, İstanbul Barosu / HFSA Ulusal
Tam metin bildiri Akademik etik Sorunları ve Çözüm Önerileri, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Akademik etik Sorunları ve Çözüm Önerileri Ulusal

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
IVR (International Association for Philosophy of Law and Social Üye 2005 -

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 2015
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Rektör 2014 2018
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Dekan 2011 2014
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Dekan 2010 2011
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı 2010 2011
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2008 2010
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2007 2008
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2001 2007
MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 1999 2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 1996 1999

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
2547 sk. 38.md Uzman (Hukuk Müş.) Adli Tıp Kurumu 2000 2003
Hakim Adalet Bakanlığı 1981 1985