Akademik Kadro

Arş. Gör.

Azade Safiye ERYİĞİT

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler

Biyografi