Akademik Kadro

Doç. Dr.

Ahmet Murat KÖSEOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Bölüm Başkanı

Biyografi