Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe İLGÜN KAMANLI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (Türkçe)

Dekan Yardımcısı

Biyografi

Dr. Ayşe İLGÜN KAMANLI, Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde lisans, Doğuş Üniversitesi MBA programında yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Programında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2002’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümünde 2016 yılından itibaren Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Dr. İlgün Kamanlı, yönetim ve strateji alanlarında çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibidir.  

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2005
Lisans DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2002

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2016 -
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2002 2014

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Örgütsel bağlılık ile çalışan performansı arasındaki ilişki 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Aile işletmelerinin devamlılığında kurumsallaşma: Karşılaştırmalı analiz 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Comparing organizational project management maturity model with other project management maturity models in balanced matrix organizations 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans İşletmelerde Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkileri 2019 Devam Ediyor
Yüksek Lisans THE RELATIONSHIP BETWEEN NEPOTISM, GLASS CEILING PERCEPTION AND JOB SATISFACTION, A STUDY ON WOMEN EMPLOYEES OF A HEALTH CARE COMPANY 2019 Devam Ediyor
Yüksek Lisans İşveren marka faaliyetlerinin çalışan memnuniyeti ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Eğitim sektörü örneği 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İLAÇ MÜMESSİLLERİNİN SATIŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2019 Devam Ediyor
Yüksek Lisans The effect of service quality on customer satisfaction in mobile banking 2018 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Yenilik Yönetimi Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Professional Orientation and Introduction to Business Management Lisans 2019-2020 İngilizce 2
Innovation Management Yüksek Lisans 2019-2020 İngilizce 3
Innovation Management Lisans 2019-2020 İngilizce 3
Girişimcilik Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Girişimcilik Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Girişimcilik Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Genel İşletme Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Entrepreneurship Lisans 2019-2020 İngilizce 2
Entrepreneurship Lisans 2019-2020 İngilizce 2
Yenilik Yönetimi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Professional Orientation and Introduction to Business Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Örgütsel Davranış Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Organizational Behavior Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Organizational Behavior Yüksek Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Mesleki Oryantasyon ve İşletmeye Giriş Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Liderlik ve Gelişme Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Innovation Management Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Girişimcilik Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Entreprenurship Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Yenilik Yönetimi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Strategic Management and Business Policy Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Professional Orientation and Introduction to Business Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Organizational Behavior Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Mesleki Oryantasyon ve İşletmeye Giriş Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Innovation Management Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Human Resource Management Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Girişimcilik Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Entrepreneurship Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Örgütsel Davranış Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Organizasyonlarda Liderlik Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İşletmeye Giriş Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İşletme Politikası Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İletişim Becerileri Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKALGISININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ:GEMİ ACENTELERİNDE BİR UYGULAMA 2020
Özgün Makale The Financial Performance-Corporate Reputation Nexus in Turkey in the Institutional Theory Context 2020
Özgün Makale The effect of entrepreneur’s passion and transactional leadership style on the performance of employees 2016
Özgün Makale THE EFFECT OF ENTREPRENEUR’S PASSION AND LEADERSHIPSTYLE ON THE PERFORMANCE OF THE EMPLOYEES 2015
Özgün Makale An Investigation into the Discourse of Political Marketing Communications in Turkey The Use of Rhetorical Figures in Political Party Slogans 2010

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Siyasal,Sosyal ve Kurumsal Yonleriyle İktisadi Krizler Uluslararası Gazi Kitabevi 2020
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) AİLE İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA AİLE İŞLETMELERİ Ulusal KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM 2020

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Özet bildiri Kurumsal Teoriye Dayanan Ampirik Bir İnceleme: Türkiye’de Firma İtibarı ile AR-GE Yoğunluğu Arasındaki İlişki, Türkiye Ekonomi Kurumu VI. Uluslararası Ekonomi Konferansı Uluslararası 01.11.2018
Özet bildiri THE IMPACT OF FAMILY INCIVILITY ON STRESS ANDINTENTION TO LEAVE, International Academic Research Conference Uluslararası
Özet bildiri The Financial Performance – Corporate Reputation Nexus in Turkey, IISES 35th International Academic Conference Uluslararası
Özet bildiri KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK – DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 27. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal
Özet bildiri Effect of the Self-Regulatory Mode on the Perceived Job Performance: The Mediating Role of the Victimization, 8th Annual American Business Research Conference Uluslararası

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2020
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Kalite Komisyonu Birim Temsilcisi 2017