Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Ali Gökçen ÖZDEM

Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

Biyografi

Ali Gökçen Özdem, Lisans eğitimini 1987 yılında Kara Harp Okulunda, Yüksek Lisans Eğitimini 2000 yılında Kara Harp Akademisinde ve yine Yüksek Lisans Eğitimini 2003 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinde tamamlamayı takiben doktorasını 2012 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabiliminde tamamlamıştır. Ali Gökçen Özdem halen Doğuş Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta, tarih konusunda lisans derecesinde dersler vermekte ve bu alanda araştırmalar yapmaktadır.