Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Anıl Zekiye GÖKER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri

Dekan Yardımcısı

Biyografi