Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Ali PİŞKİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce)

* Ders Saat Ücretli

Biyografi

Ali Pişkin,2005 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat lisans programından, 2009 yılında İktisat Politikası yüksek lisans programından mezun oldu. 2014 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat doktora programını tamamladı.  2009-2015 arasında Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2017 yılından itibaren Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır. Uluslararası iktisat ve bölgesel gelişme alanlarında çalışmaktadır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) (TEZLİ) 2017
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2009
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) 2005

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2020 -
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2017 2020
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2015 2017
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ 2009 2015

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YENİLİK EKONOMİSİ Lisans 2019-2020 Türkçe 2
PROFESSIONAL ORIENTATION AND INTRODUCTION TO ECONOMICS Lisans 2019-2020 İngilizce 2
MONETARY THEORY AND POLICY Lisans 2019-2020 İngilizce 3
MACROECONOMICS Lisans 2019-2020 İngilizce 3
LABOR ECONOMICS Lisans 2019-2020 İngilizce 2
INTRODUCTION TO ECONOMICS Lisans 2019-2020 İngilizce 3
INTRODUCTION TO ECONOMICS Lisans 2019-2020 İngilizce 3
EKONOMİYE GİRİŞ Lisans 2019-2020 Türkçe 3
EKONOMİNİN ESASLARI Lisans 2019-2020 Türkçe 3
YENİLİK EKONOMİSİ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
PROFESSIONAL ORIENTATION AND INTRODUCTION TO ECONOMICS Lisans 2018-2019 İngilizce 2
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Lisans 2018-2019 Türkçe 3
MONETARY THEORY AND POLICY Lisans 2018-2019 İngilizce 3
MESLEKİ ORYANTASYON VE İKTİSADA GİRİŞ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
EKONOMİYE GİRİŞ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
EKONOMİNİN ESASLARI Lisans 2018-2019 Türkçe 3
PARA TEORİ VE POLİTİKASI Lisans 2017-2018 Türkçe 3
PARA EKONOMİSİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
MONETARY THEORY AND POLICY Lisans 2017-2018 İngilizce 3
MİKROEKONOMİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
LABOR ECONOMICS Lisans 2017-2018 İngilizce 2
KALKINMA EKONOMİSİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
EKONOMİK ANALİZ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
ÇALIŞMA EKONOMİSİ Lisans 2017-2018 Türkçe 2
PUBLIC FINANCE Lisans 2016-2017 İngilizce 3
PARA EKONOMİSİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
MONETARY ECONOMICS Lisans 2016-2017 İngilizce 3
KAMU MALİYESİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
INTRODUCTION TO ECONOMICS Lisans 2016-2017 İngilizce 3
İKTİSADİ KALKINMA Lisans 2016-2017 Türkçe 3
ECONOMICS II Lisans 2016-2017 Türkçe 3
ECONOMICS I Lisans 2016-2017 İngilizce 3
ULUSLARARASI İKTİSAT Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
PUBLIC FINANCE Lisans 2015-2016 İngilizce 3
PUBLIC ECONOMY Lisans 2015-2016 İngilizce 3
PARA EKONOMİSİ Lisans 2015-2016 Türkçe 3
MONETARY ECONOMICS Lisans 2015-2016 İngilizce 3
KAMU MALİYESİ Lisans 2015-2016 Türkçe 3
KAMU EKONOMİSİ Lisans 2015-2016 Türkçe 3
INTRODUCTION TO ECONOMICS Lisans 2015-2016 İngilizce 3
İKTİSADİ KALKINMA Lisans 2015-2016 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale The Financial Performance-Corporate Reputation Nexus in Turkey in the Institutional Theory Context 2020
Özgün Makale Yönetişim Kalitesi, Jeopolitik Risk ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği 2019
Özgün Makale Hukuk ve İktisat Perspektifinden Anayasa Mahkemelerinin İktisadi Analizi 2019
Özgün Makale A Dynamic Panel Study of Energy Consumption Economic Growth Nexus Evidence from the Former Soviet Union Countries 2014
Özgün Makale İşsizlik ve Dış Ticaret Türkiye deki Bölgeler İçin Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi Dinamik Panel Veri Yaklaşımı 2011

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Siyasal, Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle İktisadi Krizler Ulusal Gazi Kitabevi 2020
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Değişim ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış Ulusal Ekin Yayınevi 2019
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) 1923’den Günümüze Türkiye’de Para- Kredi ve Kur Politikaları Ulusal Ekin Yayınevi 2018
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi Ulusal ORİON KİTABEVİ 2015

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Özet bildiri TÜRKİYE'DE ANAYASAL DENETİMİN EKONOMİK ANALİZİ, Uluslararası Ekonomi Konferansı-Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası 22.10.2016
Tam metin bildiri Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma 1992 Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için Bir Analiz, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Uluslararası 04.11.2010
Özet bildiri The Impact Of Logistics Performance On Growth: Evidence From OECD Countries, 17th International Logistics and Supply Chain Congress Uluslararası 01.11.2019
Özet bildiri Kurumsal Teoriye Dayanan Ampirik Bir İnceleme: Türkiye’de Firma İtibarı ile AR-GE Yoğunluğu Arasındaki İlişki, Türkiye Ekonomi Kurumu VI. Uluslararası Ekonomi Konferansı Uluslararası 01.11.2018
Özet bildiri İşsizlik ve Dış Ticaret Türkiye deki Bölgeler için Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi Dinamik Panel Veri Yaklaşımı, Türkiye Ekonomi Kurumu II. Uluslararası Ekonomi Konferansı Uluslararası 01.07.2011
Özet bildiri Türkiye de Birinci Derece İdari Mahkemelerindeki Hâkim Sayısının ve Dava İş Yükünün Çözülen Dava Sayısı Üzerindeki Etkiler, Türkiye’xxde Birinci Derece İdari Mahkemelerindeki Hâkim Sayısının ve Dava İş Yükünün Çözülen Dava Sayısı Üzerindeki Etkiler Uluslararası
Özet bildiri The Financial Performance – Corporate Reputation Nexus in Turkey, IISES 35th International Academic Conference Uluslararası
Özet bildiri KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK – DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 27. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
World Economics Association Üye 2019
Middle East Economic Association Üye 2019
Türkiye Ekonomi Kurumu Üye 2017
American Economic Association Üye 2014

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Engelli Birim Sorumlusu 2017 2020
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Kalite Kurulu Üyeliği 2017 2020
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği 2017 2019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı 2017 2019
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Komisyon Üyeliği 2016 2017

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Tam tasdik denetimlerinde asistanlık. Vergi Denetçi Yardımcısı Kuzey YMM A.Ş. 2008 2009