Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegül ŞAHAN

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık

Biyografi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümünü bitirdi. Yapı dalında yüksek lisans, rölöve-restorasyon programında doktora yaptı. Mimari tasarım ve uygulama, rölöve-restitüsyon ve restorasyon, yeniden işlevlendirme, kentsel tasarım projeleri ile  koruma amaçlı imar planlarında çalıştı. 2017-2018 bahar yarıyılından beri Doğuş Üniversitesi’nde ders vermektedir. “Kültür varlığı ve tarihi çevre koruma, belgeleme ve yeniden işlevlendirme, modern mimari miras ve çevreleri” çalışma konu başlıklarıdır.  

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2019
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016
Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RÖLÖVE-RESTORASYON (DR) 2014

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Rölöve-Restorasyon Stüdyosu/2 Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Rölöve-Restorasyon Stüdyosu/1 Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Mimari Tasarım 4 Lisans 2018-2019 Türkçe 7
Mimari Tasarım 2 Lisans 2018-2019 Türkçe 7
Bina Bilgisi ve Çevre Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Mimari Tasarım 5 Lisans 2017-2018 Türkçe 7
Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisi Lisans 2017-2018 Türkçe 3

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Üye 2005

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ Komisyon Üyeliği 2018

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Şantiye Sorumlusu, Proje Mimar Nik İnşaat Turizm ve Lmt. Şti. 2017 2017
Mimari Proje Tasarım, yürütme, takip Mimar Nokta Planlama, Mimarlık Ltd. 2005 2013
Tasarım, rölöve, restitüsyon, restorasyon Mimar Serbest Mimarlık Hizmetleri 2002 2005
Rölöve, mimari tasarım, projelendirme Mimar Y.T.Ü Döner Sermaye İşletmeciliği 2001 2002
Mimari Tasarım, projelendirme Mimar LA Ltd. Şti. 1999 2001