Akademik Kadro

Arş. Gör.

Asena YILDIRIM

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Oyunculuk