Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe Duygu YAVUZ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Biyografi

Ayşe Duygu Yavuz Doğuş Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktor öğretim üyesidir. Doktora çalışmalarını Türk Tarih Kurumu bursiyeri olarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır. 2017-2019 arasında Doğuş Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi; 2015-2016 arasında Bilkent Üniversitesi, Türkçe Biriminde part-time okutman olarak çalışmıştır. Çalışma alanları 20.yy Türk Edebiyatı, edebiyat kuramları, modern romanda milliyetçi söylem ve kadın temsilleridir.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2018
Yüksek Lisans YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2016
Yüksek Lisans İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2011
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. 2008

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2017 -

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Peyami Safa’nın Sözde Kızlar Romanında Kadın Kimlikleri 2019
Kısa Makale Toplumsal Olandan Bireyin Hikâyesine Geçiş: Ülkü Öztürk 2017
Özgün Makale Fecr-i Âti’nin Edebî Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuası’nda Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi 2013
Özgün Makale “Dilbilimsel Bir Yaklaşım Denemesi: Tekirdağ Yöresinden Bir Ninni” [“An Attempt for Linguistic Approach: A Lullaby From Tekirdağ Region”]. Millî Folklor. 11.88 (Fall 2010). 2010

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Yıldızları Seyreden Kadın: Suat Derviş Edebiyatı Ulusal İthaki 2015
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Didem Madak’ı Okumak Ulusal Metis Yayınları 2015

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Şeyhoğlu Mustafa’nın Hurşid-Nâme Mesnevisinde Yer Alan Yan Karakterlerin İşlevlerine Bakış, 4. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Uluslararası 01.12.2013
Tam metin bildiri Oğuz Atay’ın Oyunsuz Yaşayanları: Toplumsal Cinsiyete Hapsolmuş Kadınlar, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ”Kültür ve EdebiyattaCinsiyet, Cinsellik, Şiddet” Sempozyumu Uluslararası 01.06.2014
Tam metin bildiri Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sini “Sıra Dışı” Kılan Farklı Ses ve Söylem Düzlemlerine Bakış”, 5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Uluslararası 01.05.2014
Tam metin bildiri The Syphilis as an Instrument to Supress the Passion in Peyami Safa’s Novel: Sozde Kızlar, Transcultural Dialogues in Medical Humanities Uluslararası -
Tam metin bildiri Müfide Ferit Tek’in Pervaneler Romanı ile Zabel Yesayan’ın Son Kadeh Romanında Millî Kimlik Tasavvurları, 6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Uluslararası -
Aşk mı, Dava mı?: Halide Edib’te Kadınlığın Yitimi, Türkiye’de Kadın Yazarlığın Tarihi III: Halide Edip Adıvar Uluslararası -