Akademik Kadro

Dr.Öğr.Üyesi

Aziz Mehmet GÖKBAKAN

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji