Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Barış POLAT

Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık