Akademik Kadro

Arş. Gör.

Birten BARSBAY

Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği