Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Başak BİTİK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Dekan Yardımcısı

Biyografi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Başak Bitik, Doktora derecesini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde Kurmaca üzerine yaptığı teziyle aldı. İlgi alanları; modern ve klasik Türk edebiyatında duygular, tasavvuf edebiyatı, klasik Osmanlı şiiri ve seyahat edebiyatıdır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI (DR) 2015
Yüksek Lisans İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 2009
Lisans İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1999

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2017 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (15-18. yy) Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Grameri Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Eski Türk Edebiyatında Nesir Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Eski Türk Edebiyatında Nazım Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Eski Türk Edebiyatı: Ana Kavramlar Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Writing for Media Lisans 2017-2018 İngilizce 4
Visual Culture Lisans 2017-2018 İngilizce 4
Osmanlı Türkçesine Giriş Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Grameri Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Medya Okur-Yazarlığı Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Görsel Kültür Lisans 2017-2018 Türkçe 4

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Kitap Kritiği Behçet Necatigil’in Radyo Oyunu Evliyâ Çelebi 2018
Özgün Makale Seyahatnâme’ de Kurmaca Anlatı Örneği Olarak Selimiye Camii İnşasının Hikâyesi 2015
Özgün Makale Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’ sinde Cadı, Obur, Büyücü Anlatılar ve Kurgudaki İşlevleri 2011

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Engüşt-ber-dehen: Hayret Duygusunun Osmanlı Dönemi Metinlerindeki Temsili Üzerine, Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Uluslararası 01.05.2018
Tam metin bildiri Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’ sinde Cem Sultan Efsanesi, Evliyâ Çelebi’nin Sözlü Kaynakları Uluslararası 01.01.2012
Tam metin bildiri Evliya Çelebi’nin Karagöz Perdesi, Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme VI:Semih Tezcan ve Türkoloji Sempozyumu Uluslararası

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2019 2019