Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Barkan ESKİİLİ

Meslek Yüksekokulu / Çocuk Gelişim Programı

Biyografi

Barkan Eskiili 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Psikolojide lisans derecesini 2012 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden ve klinik psikolojide yüksek lisans derecesini 2014 yılında Beykent Üniversitesi’nden mezun olarak aldı. Ruh sağlığı hastanelerinde, sağlık bakanlığına bağlı psikoteknik ve eğitim merkezlerinde, anaokullarında, özel eğitim kurumlarında psikolog kimliğiyle çeşitli görevlerde bulundu ve idarecilik yaptı. 2018 yılında Klinik Psikologlar Derneği’ni kurdu. Halen Doğuş Üniversitesinde klinik psikoloji doktora programına devam etmekte ve Doğuş Üniversitesinde Çocuk Gelişimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır