Akademik Kadro

Arş. Gör.

Betül ARSLAN

Mühendislik Fakültesi / Yazılım Mühendisliği