Akademik Kadro

Arş.Gör.

Beyza TERZİ SARI

Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı