Akademik Kadro

Arş.Gör.

Beyza TERZİ SARI

Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Biyografi

Beyza TERZİ SARI, 22. 12. 1989 senesinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 2011 senesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü dereceyle bitirdi. Prof. Dr. Gülgün ERİŞEN YAZICI danışmanlığında Suûd Yavsî’nin Dîvânçesi üzerine çalışarak mezuniyet tezini tamamladı. Aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Yarım kalan yüksek lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda yeniden yüksek lisansa başladı. 2014 yılında Türkiye Milli Kültür Vakfı bursiyeri olmaya hak kazandı. 2016 yılında Prof. Dr. Abdullah Azmi BİLGİN danışmanlığında Destâvîz-i Dâniş (Yavuz Sultan Selîm Dîvânı’nın şerhi) tenkitli metin ve inceleme (S. I - 180 ) adlı yüksek lisans tezini tamamladı. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi ve 2019’da ikinci örgün lisansını tamamladı. Bu esnada yarı zamanlı olarak İsmek’e bağlı Diksiyon ve Hitabet dersleri verdi. 2017 yılında tam burslu olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde doktoraya başlayan Beyza TERZİ SARI, hâlâ Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL danışmanlığında doktora tezini sürdürmektedir. Klâsik şiire hem okur hem amatör müellif olarak meraklıdır. Hakemli dergilerde yayımlanmış makale ve bildirileri ile muhtelif edebiyat dergilerinde yayımlanmış kitap tanıtımları bulunur. 2020 itibariyle Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.