Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Birgül AYDIN

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Bölüm Başkanlığı Yardımcısı

Biyografi

Birgül AYDIN 29 Ekim 1986 tarihinde Tunceli’de doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Tunceli’de tamamladıktan sonra lisans derecesini Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden 2010 yılında almıştır. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2016 yılında tamamlamıştır.  2016 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 2020 yılında tamamlamıştır. 2021 yılından beri Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarını yürütmektedir. Sürdürülebilir turizm, şehir turizmi, destinasyon yönetimi, destinasyon pazarlaması, turizm gelişimi ve yaşam döngüsü alanında çalışmaları bulunmaktadır.