Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Betül ORBEY

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık

Dekan Yardımcısı

Biyografi

1984 yılında doğdu. Lisans derecesini University of Virginia School of Architecture’dan 2006 yılında aldı. 2009’da, İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans programından 2009 yılında, Doktora Programından 2016 yılında mezun oldu. 2010 Yılından beri, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde çeşitli görevler yaptı. Birinci sınıf mimarlık stüdyosu ile bilgisayar ortamında tasarım derslerini yürütüyor. Tasarım eğitimi, tasarım pedagojisi ve biliş alanları ile ilgileniyor.