Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Buket ALKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (İngilizce)