Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Burcu HALAÇOĞLU

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Oyunculuk

Bölüm Başkanı