Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Çetin İlhan AKBULUT

Meslek Yüksekokulu / Adalet Programı

Adalet Programı Program Başkanı

Biyografi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede doktora yaptı. Anadolu’nun çeşitli illerinde savcılık, hâkimlik, görevlerinde bulundu. Emekliliğini müteakip İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atandı. Bu görevdeyken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliği de ek görev olarak verildi. Bu dönemde, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yazar, 1990 yılından itibaren çok çeşitli yayınlarda ve akademik dergilerde makaleleri ve denemeleriyle yer aldı.  1995’ten bu yana Türk Dünyası Tarih Dergisi’nde kesintisiz olarak yazmaktadır.
Kitapları: Türk Hukuk Tarihi, Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Devlet, Terörizm ve Ülke Bölücülüğü, Terörle Mücadele Kanunu ve Açıklaması, Emniyet Teşkilatı ve Görevleri, 150. Yılında Türk Polis Tarihi, Ceza Hukuku Denemeleri I ve II, Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme, Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu, Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu, Kıbrıs Tarihi ve Eserleri, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Osmanlı ve Kıbrıs Adalet Düzeni. Kaleme aldığı kitapları haricinde çeşitli konularda yaklaşık 250 civarında araştırma makaleleri, denemeleri ve bilimsel yazılı ve sözlü bildirileri mevcuttur.