Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Çetin İlhan AKBULUT

Meslek Yüksekokulu / Adalet Programı

Biyografi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede doktora yaptı. Anadolu’nun çeşitli illerinde savcılık, hâkimlik, görevlerinde bulundu. Emekliliğini müteakip İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atandı. Bu görevdeyken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliği de ek görev olarak verildi. Bu dönemde, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yazar, 1990 yılından itibaren çok çeşitli yayınlarda ve akademik dergilerde makaleleri ve denemeleriyle yer aldı.  1995’ten bu yana Türk Dünyası Tarih Dergisi’nde kesintisiz olarak yazmaktadır.
Kitapları: Türk Hukuk Tarihi, Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Devlet, Terörizm ve Ülke Bölücülüğü, Terörle Mücadele Kanunu ve Açıklaması, Emniyet Teşkilatı ve Görevleri, 150. Yılında Türk Polis Tarihi, Ceza Hukuku Denemeleri I ve II, Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme, Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu, Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu, Kıbrıs Tarihi ve Eserleri, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Osmanlı ve Kıbrıs Adalet Düzeni. Kaleme aldığı kitapları haricinde çeşitli konularda yaklaşık 250 civarında araştırma makaleleri, denemeleri ve bilimsel yazılı ve sözlü bildirileri mevcuttur.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 1988
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1974

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK BÖLÜMÜ 2019 -
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ 2018 2019
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 2018
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 2013 2013
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 2007 2012
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 2001 2003

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
TÜRK HUKUK TARİHİ VE ROMA HUKUKU Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Türk Anayasa Hukuku Önlisans 2019-2020 Türkçe 4
Turizm Hukuku Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Sosyal Güvenlik Hukuku Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
HUKUKUN TEMELLERİ Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
Hukuk Dili ve Adli Yazışma Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
Türk Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Takip Hukuku Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Önlisans 2018-2019 Türkçe 6
Ceza Usul Hukuku Önlisans 2018-2019 Türkçe 6
Ceza Hukuku Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
Medeni Hukuk Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
Hukukun Temelleri Önlisans 2017-2018 Türkçe 6
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Önlisans 2017-2018 Türkçe 6
Ceza Usul Hukuku Önlisans 2017-2018 Türkçe 6
Ceza Hukuku Önlisans 2017-2018 Türkçe 3
Yönlendirilmiş Çalışma Önlisans 2016-2017 Türkçe 2
Takip Hukuku Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku Önlisans 2016-2017 Türkçe 6
İş Hukuku Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
Hukukun Temelleri Önlisans 2016-2017 Türkçe 6
Ceza Usul Hukuku Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
Ceza Hukuku Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
Ceza Usul Hukuku Önlisans 2015-2016 Türkçe 1
Ceza Hukuku Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
İş Hukuku Önlisans 2014-2015 Türkçe 3
Medeni Hukuk Önlisans 2013-2014 Türkçe 1
Kitle İletişim Hukuku Önlisans 2013-2014 Türkçe 3
Medeni Hukuk Önlisans 2012-2013 Türkçe 1
Medeni Hukuk Önlisans 2011-2012 Türkçe 1

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Enerji Sorununun Çözümünde Yenilenemez ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yeri ve Önemi 2018
Özgün Makale Devlet, Unsurları ve Kişliği 2015
Derleme Makale 160. Yıldönümünde Kırım Savaşı 2014
Derleme Makale Ülkemizde Kan Gütme Olayları 2009
Derleme Makale Yeni Türk Ceza Kanunumuza Göre Ülkemizde Kan Gütme Olayları 2007
Özgün Makale Vakıf Kurumu Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi 2007
Derleme Makale Ceza Hukukumuzda Haksız Tahrik 2004
Derleme Makale Ceza Hukukumuzda Karar Düzeltme 2004
Derleme Makale Cezanın Amaçları, Özellikleri ve Ceza Mahkûmiyetinin Sonuçları 2004
Derleme Makale Cezanın Amaçları, Özellikleri ve Ceza Mahkumiyetinin Sonuçları 2003
Derleme Makale İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar 2003
Derleme Makale Devlet Şahsiyetine Karşı Suçlar ve Ülke Bölücülüğü Suçu 2002
Derleme Makale Ceza Muhakemesi Usulü Hukukunda Muhakemenin İadesi 2001
Derleme Makale Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2001
Derleme Makale Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Sistemi 2001
Derleme Makale Osmanlı Devletinde Adalet Düzeni 2000
Derleme Makale Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu 1997
Derleme Makale Şartla Tahliye 1996
Derleme Makale Türk Hukukunda Af 1995
Derleme Makale Ceza Hukuku Bakımından Akıl Hastalıkları 1994
Derleme Makale Ceza Muhakemeleri Kanununda Tutuklama 1994
Derleme Makale Bölücülük ve Tasnifleri 1994
Derleme Makale Ceza Davalarının Uzamasının Sebepleri 1994
Derleme Makale Terör ve Tasnifleri 1993
Derleme Makale Türk Ceza Kanununda Zimmet Suçu 1992
Derleme Makale Devletin Kanunu Padişahın Buyruğu: Osmanlı Fermanları ve Bir Yargıtay Kararı 1991
Derleme Makale İşlenemez Suç 1991

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Tümü Türk Hukuk Tarihi Ulusal TİMAŞ YAYIN EVİ 2018
Bilimsel Kitap Tümü CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ Ulusal LEGAL YAYIN EVİ 2018
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu Ulusal Kayseri Ticaret Odası Yayını 2017
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Kan Gütmesi Saikiyle Adam Öldürme Ulusal KAZANCI 2006
Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Osmanlı ve Kıbrıs Adalet Düzeni Ulusal CEM OFSET 2000
Bilimsel Kitap Tümü Ceza Hukuku Denemeleri Ulusal CEM OFSET 1996
Bilimsel Kitap Tümü Emniyet Teşkilatı ve Görevleri Ulusal CEM OFSET 1995
Bilimsel Kitap Tümü Ceza Hukuku Denemeleri Ulusal CEM OFSET 1994
Bilimsel Kitap Tümü Terörle Mücadele ve Kanunu ve Açıklaması Ulusal KAZANCI 1993

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı, İstiklal Mariının Kabulünün Yıldönümü Sempozyumu Ulusal
Tam metin bildiri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 36. Kuruluş Yıldönümünde Kıbrıs Sorunu, International Conference On Eurasian Economies Uluslararası
Tam metin bildiri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Ulusal
Tam metin bildiri Çanakkale Savaşlarında Kara Harekatı, Çanakkale Savaşlarının Yıldönümü Ulusal

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sınav İnceleme Komisyonu Üye 2016
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Disiplin Kurulu Başkanlığı Başkan 2016
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Destekleme Komisyonu Üyeliği Üye 2016
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi 2016
Deniz Temiz Derneği Üye 2015
Darphanei Amire Binaları Danışma Kurulu Başkan 2009 - 2012
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Üyeliği Üye 2006 - 2009
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi 2005 - 2012

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ Disiplin Kurulu Başkanlığı 2018
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ Komisyon Başkanlığı 2015
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ Yönetim Kurulu Üyeliği 2015
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 2015

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Üyelik Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) 2015
Darphanei Amire Binaları Danışma Kurulu Başkanı TÜRSAP 2009 2012
Kültür ve Tabiyat Varlıkları Koruma Kurulu Üyeliği KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2006 2009
Yönetim Kurulu Üyeliği Türkiye Turing Otomobil Kurumu 2005 2012
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Türkiye Otomobil Kurmu 2005 2012