Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Ceylan TOPRAK

Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Biyografi

İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamlamıştır. 2011 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur.2011-2013 yılları arasında tezli yüksek lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji alanında tamamlamıştır. Tez çalışmalarının konusunu paraoksonaz enzimini kodlayan PON1 geni ve bu genin kanser hücreleri ile bağlantısı oluşturmaktadır.2011- 2012 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi almıştır.2013-2020 yılları arasında biyoloji öğretmeni olarak (laboratuvar çalışmalarını dersler ile ilişkilendirerek) özel liselerde görevini sürdürmüştür. 2021 yılı itibariyle Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.