Akademik Kadro

Arş. Gör.

Çağla ŞEKERCİ

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

Biyografi

Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2017 yılında Doğuş Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2018 yılında yüksek lisansını tamamlayarak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde doktora öğrenimine başladı

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 2018
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 -

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Development of a Low-Cost Single-Axis Shake Table Based on Arduino 2019
Özgün Makale A Calibration Technique for Bi-axial Shake Tables with Stepper Motor

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Adım Motorlu Sarsma Tablaları için bir Kalibrasyon Tekniği, 21. Ulusal Mekanik Kongresi Ulusal 30.09.2019
Özet bildiri Determination of the Dynamic Behavior of a Single Degree of Freedom Shear Frame by Video Processing, 2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI) Uluslararası 27.03.2018
Özet bildiri Determination of Modal Frequencies of Beyazit Tower, 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) Uluslararası 26.03.2018
Özet bildiri Short and Long-Term Measurement of Deformations in Structural Elements with Arduino Development Board and Sensors, 2nd International Congress on Engineering and Technology Sciences Uluslararası 25.12.2017
Özet bildiri Comparison of Finite Element Analysis Models on Tower or Chimney Type Structures, 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering Uluslararası

Projeler

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ARDUINO geliştirme kartı ve sensörleriyle yapı elemanlarında meydana gelen deformasyonların kısa ve uzun süreli ölçülmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 29.12.2016 04.12.2017
Tarihi Yüksek Yapıların Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Beyazıt Kulesi Örneği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 28.02.2017 18.09.2018
Üç eksen bilgisayar kontrollü yönlendirici (CNC router) tasarımı, üretimi ve yönlendirici milineetkiyen kuvvetlerin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 23.10.2017 23.06.2018
Görüntü işleme tekniği ile küçük ölçekli kayma çerçevelerinin dinamik davranışının belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 02.11.2017 18.09.2018
Ölçeklenmiş Yapı Modellerinin Testi İçin İki Eksenli Deprem Sarsma Tablasının Geliştirilmesi -Tübitak 3001 ULUSAL 01.09.2017 01.01.2019
Tarihi Yapıların Dinamik Karakteristiklerinin Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 01.07.2017 06.11.2018