Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Damla AKARSU

Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler

Biyografi

Damla Akarsu 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlköğretimini İstanbul Esenkent İlköğretim okulunda tamamlamıştır. 2010 yılında Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nden mezun olmuştur. 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünü bitirdikten sonra özel bir anaokulunda kuruluş müdürü olarak görev yapmıştır. "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı"na bağlı suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan ve  haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklara psikososyal destek hizmeti veren Çocuk Destek Merkezinde Sosyal Hizmet Uzmanı   ve Danışman olarak 2 yıl  süreyle çalışmıştır.  Aile danışmanlığı eğitimi almış ve çocukları değerlendirmeye yönelik psikolojik testler uygulayıcı eğitimleri almıştır.   2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Ana Bilim dalında yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. 2017 yılında Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda  Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Programında öğretim görevlisi kadrosunda yer almıştır. Aile ve İş arasındaki çatışmaların azaltılması, çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi gibi alanlarda çalışmalarını yürütmektedir. Dezavantajlı gruplara yönelik mikro, mezzo ve makro uygulamalar yürütmekte yanı sıra çeşitli  kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 2015
Yüksek Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ 2017 -

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Temel Sağlık Hizmetleri Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Temel Bakım Hizmetleri Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Sosyal Hizmetlere Giriş Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Sosyal Hizmet Kuruluşları Önlisans 2019-2020 Türkçe 3
Sosyal Hizmet Mevzuatı Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
SOSYAL GÜVENLİK Önlisans 2019-2020 Türkçe 2
Temel Bakım Hizmetleri Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
Sosyal Sorunlar Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Sosyal Hizmet Uygulamaları Önlisans 2018-2019 Türkçe 3
SOSYAL GÜVENLİK Önlisans 2018-2019 Türkçe 2
Sosyal Psikoloji Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Sosyal Güvenlik Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Genel İletişim Önlisans 2017-2018 Türkçe 2
Genel İletişim Önlisans 2017-2018 Türkçe 2

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Geçmişten Günümüze Değişen Babalık Olgusu ve Aile Politikalarına Etkisi: 2010-2019Yılları Arasında OECD Ülkeleri Babalık İzni Araştırması / Past and Present Policy forChanging the Effect of Paternity Case of Family: 2010-2019 Years of Research AmongOECD Countries Paternity Leave 2019

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik El Kitabı Ulusal Hiperyayın 2019

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Çocuklara Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürünün Azaltılması İçin Çocuk ve Gençlik Katılımı: Stratejik Planlama ve Çözüm Önerileri, Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünde Temel Kavramlar ve Çocuk ve Gençlik Katılımı Ulusal
Özet bildiri “Göç ve Sonrasında Kadın ve Çocuk Mültecilere Sosyal Hizmet Müdahalesi (Olgu Örneği), Sosyal Hizmet Kongresi 1018 ( SHK 2018): Göç ve Sosyal Hizmet Ulusal

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Danışman Sosyal Hizmet Uzmanı Çocuk Destek Merkezi 2015 2017
Kuruluş Müdürü Değişim Kreş ve Gündüz Bakımevi 2015 2015
Stajyer Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anablilim Dalı 2014 2015