Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Derya BODUR

Mühendislik Fakültesi / Yazılım Mühendisliği