Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Dilek Işılay ÜÇOK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (İngilizce)

Biyografi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK, 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.1999 yılında İSTEK Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Uluslararası Kalite Yönetimi (2008) ve Örgütsel Davranış (2012) alanlarında iki yüksek lisans sahibi olan Üçok, 2016 yılında aynı üniversitenin Örgütsel Davranış doktora programından mezun olmuştur. Doktora tezinde çalışanlarda görülen sessizlik davranışının altında yatan nedenleri araştırmıştır. Çalışma konuları arasında Tükenmişlik, Psikolojik Sözleşme İhlali, Liderlik Tarzları, Üretkenlik Dışı İş Davranışları ve İş/Örgüt Psikolojisi yer almaktadır. Ayrıca son dönemde, stress/çatışma yönetimi, damgalama ve statü/kariyer endişesi konularında çalışmalar yapmaktadır.