Akademik Kadro

Arş. Gör.

Duygu KAYAOĞLU

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği