Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Ezel AVCI

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji

Biyografi

Dr. Öğretim üyesi Ezel Avcı,Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yer almış, şuanda Doğuş Üniversitesi’nde dersler vermektedir. 2006’dan bu yana birçok kuruluşa danışmanlık vermektedir. AÇEV’de kısmi zamanlı eğitimci ve süpervisor olarak çalışmaktadır. Yeşilayda madde bağımlılığı ile mücadele eğitici eğitimini almış ve Yeşilayda  kısmi zamanlı eğitimcidir. 2016’da aynı zamanda İNG bank’da danışmanlık yapmaktadır. ÖRAV’da kısmi zamanlı eğitici olarak görev almaktadır. Logos Psikoloji’yi kurarak psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin yordayıcıları olarak sosyal medya kullanımı ve temel psikolojik ihtiyaçların doyumu 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Çocuk yetiştirme tarzının bağlanma stillerine etkileri ve bunun da kişilerin romantik ilişkilerinde yaşadıkları kaygı ve yaşam doyumlarıyla ilişkisi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Instagram kullanan üniversite öğrencilerinin narsisizm ve özgüven ilişkisinin incelenmesi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal gelişim gösteren çocukların kardeşlerinde aleksitimi, ruminasyon düzeyi ve algılanan ebeveyn tutumunun karşılaştırılması 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Annesi çalışan ve çalışmayan ergenlerin benlik saygısı ve ayrılık anksiyetesi düzeylerinin incelenmesi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ile beden algısı ilişkisinde irrasyonel inanışlar ve ontolojik iyi oluşun aracılık rollerinin incelenmesi 2019 Tamamlandı