Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Ezel AVCI

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji

Biyografi

Dr. Öğr. Üyesi Ezel Avcı, 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını tamamladı.Doktorasına İstanbul AREL Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında devam etti.  Tezini deneylerde bir çalışma yaparak tamamladı.Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Psikolojik Testler, psikoloji ve sağlık psikolojisine giriş dersleri verdi.  Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü üyesidir ve yüksek lisans derecesi olarak Psikopatolojiye Giriş, Klinik Psikolojide Seçmeli Konular, Klinik Gözlem ve Görüşme Teknikleri ve Psikoterapi Teorileri konularında dersler vermektedir.  Ayrıca Tez Danışmanlığı yaptığı birçok çalışma vardır. Mantıksız İnançların Yenilikçi İş Davranışı Üzerine Etkisi: Öğretmen Olarak Bir Araştırma ve Psikolojik Danışmanların Klinik Psikolojide Karar Verme Süreçleri ve Eğitim Süreci ve Yeterliliği Konusundaki Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma.Öğretim Üyesi Ezel Avcı 2006 yılından bu yana gerekli kuruma profesyonel hizmet vermektedir. AÇEV'de bölüm eğitmeni ve süpervizörü olarak çalışmaktadır. Yeşilay Cemiyeti'nde uyuşturucu istismarı alanında bir eğitimcidir.  2016 yılından bu yana İNG Bankası Genel Müdürlüğü'nde faaliyetlerini sürdürmektedir.  ÖRAV'da kısmi eğitmen olarak çalışmaktadır.  Logolar Psikoloji kurarak psikoterapi çalışmalarına devam edecektir. 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Tv ve Sinema Bölümü'nden lisans derecesi ile mezun oldu. Ayrıca Fotoğraf ve Videografi alanında önlisans programını tamamladı.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ 2017
Doktora İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (DR) 2017
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 2015
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015
Lisans NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2018 -

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Kadınlarda kişilik özellikleri ve bilişsel duygu düzenleme becerilerinin doğum sonrası psikolojik belirtiler ile ilişkisi 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Şehit ailelerinde dini yönelimin ve algılanan sosyal desteğin psikolojik iyi oluş ve travma sonrası büyüme ile ilişkisi 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Romantik ilişkilerde aldatma eğiliminin yordayıcıları olarak sosyal medya kullanımı ve temel psikolojik ihtiyaçların doyumu 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Çocuk yetiştirme tarzının bağlanma stillerine etkileri ve bunun da kişilerin romantik ilişkilerinde yaşadıkları kaygı ve yaşam doyumlarıyla ilişkisi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Instagram kullanan üniversite öğrencilerinin narsisizm ve özgüven ilişkisinin incelenmesi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların ve normal gelişim gösteren çocukların kardeşlerinde aleksitimi, ruminasyon düzeyi ve algılanan ebeveyn tutumunun karşılaştırılması 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Annesi çalışan ve çalışmayan ergenlerin benlik saygısı ve ayrılık anksiyetesi düzeylerinin incelenmesi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu ile beden algısı ilişkisinde irrasyonel inanışlar ve ontolojik iyi oluşun aracılık rollerinin incelenmesi 2019 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 1
PSİKOLOJİK TESTLER Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 1
PSİKOPATOLOJİYE GİRİŞ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇMELİ KONULAR Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
KLİNİK GÖRÜŞME VE GÖZLEM TEKNİKLERİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans 2017-2018 Türkçe 1
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Lisans 2017-2018 Türkçe 1
sağlık psikolojisi Lisans 2016-2017 Türkçe 1
PSİKOLOJİK TESTLER Lisans 2016-2017 Türkçe 1