Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Ebru ALTINKURT

Meslek Yüksek Okulu / Elektrik

Biyografi

Ebru ALTINKURT Lisans derecesini Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Yüksek Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programlarında tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.2014-2020 yılları arasında bir GSM operatöründe Network ve IT departmanlarında çalıştı. 2020 yılından beri Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.