Akademik Kadro

Prof. Dr.

Ethem Soner ÇELİKKOL

Mühendislik Fakültesi / Yazılım Mühendisliği

Rektör Yardımcısı

Biyografi

Ethem Soner Çelikkol Lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden almıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Bilim dalında tamamlamıştır. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında da Profesörlüğe atanmıştır. 1987-2017 yılları arasında Kocaeli Üniversitesinde görev yapmış ve 2017-2020 yılları arasında da Beykent Üniversitesinde görev yapmıştır. 2020 yılı itibariyle Doğuş Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME İKTİSADI BÖLÜMÜ 1994
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME İKTİSADI BÖLÜMÜ 1989
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 1987

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 2017 -
PROFESÖR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 -
DOÇENT KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 2009 2014
YARDIMCI DOÇENT KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 1995 2009
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1994 1995
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1992 1994

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Ekonomik büyümenin seçilmiş risk göstergeleriyle analizi: Türkiye örneği 2020 Tamamlandı
Yüksek Lisans Marka kişiliği ile marka kimliği ilişkisi, marka kimliğinin marka sadakati ve satın alma niyeti üzerindeki etkisi: Bir vakıf üniversitesi öğrencileri üzerinde araştırma 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Paranın tarihi, evrimi ve kripto paralar: Dünya ve Türkiye yansımaları 2019 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yönetim Bilişim Sistemleri Tasarım Projesi Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Yönetim Bilişim Sistemleri Bitirme Çalışması Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Veritabanı Yönetim Sistemleri Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Veri Yapıları ve Algoritmalar Lisans 2019-2020 Türkçe 3
Mesleki Oryantasyon ve Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Yönetim Bilişim Sistemleri Tasarım Projesi Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Yönetim Bilişim Sistemleri Bitirme Çalışması Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Bilgi Yönetimi Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Bilgi Teknolojileri Kullanımı Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Algoritmalar ve Programlama Lisans 2018-2019 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale Researching Effects of Drivers Teatures On Traffic Accidents Kocaeli Model 2013
Özgün Makale Demographic Evaluation of Families Breakfast Habits in Turkey 2013
Özgün Makale Osmanlı Devletinden günümüze liberal iktisadi tüşüncenin gelişimi 2013
Özgün Makale Türkiye de İç Hatlardaki Havayolu Taşımaciliğinda Müşteri Tercihi ve Memnuniyetini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştirma 2012
Özgün Makale Researching the factors that have effect on department preferences of university students 2012
Özgün Makale Evaluating free time activities of university students Kocaeli University study 2012
Özgün Makale Research on determination of the factors which cause high school students to start smoking 2012
Özgün Makale Comparing The Success of Students Placed by Examination and Throught Open Admission to The Vocational Schools 2011
Özgün Makale Siyaset Pazarlamasında Seçmen Tutumlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 2007
Özgün Makale Conflicts in Foreign Economic Politics A Case Study in Customer Satisfaction and Brand Recognition 2007
Özgün Makale International Communication Significant Difference Between Learning Techniques 2006
Özgün Makale A System Approch for Selecting Hospital Area and Giving High Quality 2006
Özgün Makale Teaching with Research Oriented PBL and Teamwork for Active Learning in Engineering Education 2005
Özgün Makale Firmaların Ürünlerini Satış Noktalarından Takip Etmesini Sağlayacak Barkod Destekli Bir Sistem Yaklaşımı 2000

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ulusal Murathan Yayınevi 2010
SQL Veritabanı Alt Programı Ulusal ADP Yayınevi Trabzon 2007

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Yangın Bölgesine Zamanında Ulaşabilmeyi Sağlamak Amacıyla Tasarlanan Bilgi Akış Sistemi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 1. Ulusal Yangın Sempozyumu Ulusal
Tam metin bildiri Toplumsal Değişim ve Gelişmelerinin Ekonominin Yeniden Yapılanması Üzerindeki Olası Etkileri, International 9th Knowledge & Management Congress Proceedings Uluslararası
Tam metin bildiri Meslek Yüksekokulu Eğitiminde Yaşanan Sorunların Bir Sonucu Motivasyon Eksikliği, UMYOS’11, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Uluslararası
Tam metin bildiri Mağazalara Ait Kredili Kartların Barkod Destekli Olarak Düzenlenerek Daha Etkin Şekilde Kullanılabilmesi, YA/EM’96, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVIII.Ulusal Kongresi 1996 Ulusal
Tam metin bildiri Küreselleşme Olgusu ve Bilgi Toplumunun Gelişme Dinamiklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri, International 8th Knowledge & Management Congress Proceedings Uluslararası
Tam metin bildiri Küresel Sistemde Bilginin Toplumsallaşma Süreci ve Sosyoekonomik Değişim Paradoksu, International 8th Knowledge & Management Congress Proceedings Uluslararası
Tam metin bildiri Katlı Otoparkların Daha Verimli Kullanılabilmesini Sağlamak Amacıyla Tasarlanan Bilgisayar Destekli Araç Kontrol Sistemi, 2nd Int. Transportation Symposium Uluslararası
Tam metin bildiri İşletmelerde Oligopolistik Yapılanmaya Karşı Dengeleyici Güç ve Teknostrüktür Kavramı, International 9th Knowledge & Management Congress Proceedings Uluslararası
Tam metin bildiri Dağıtım Sorununa Çok Ölçütlü Karar Desteği İle Parametrik Analiz, Bilişim’96 Ulusal
Tam metin bildiri Barkod Kullanılarak Trafik Kontrollerinin Etkin ve Güncel Bir Şekilde Yapılabilmesine İlişkin Bir Tasarım, Birinci Ulusal Ulaşım Srmpozyumu Ulusal
Tam metin bildiri An Approach to University Student and Personel Follow up With The Barcode System, 3rd Int. Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Uluslararası
Tam metin bildiri A Heuristic Approach Towards The Specification of The Route to Minimize The Time by Barcode Aided in Depot Product Collecting, IMS’98 2nd Int. Symposium on Intelligent Manufacturing Systems Uluslararası

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 2017
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı 2011 2017
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü 2008 2015

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İDARECİLİK VE EĞİTİM MÜDÜR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 2015