Akademik Kadro

Arş. Gör.

Elif Cemre BOZAGCI

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları