Akademik Kadro

Arş. Gör.

Elif Cemre BOZAGCI

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Biyografi

1994 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. 2019 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Gastronomi Anabilim dalında yüksek lisans derecesini aldı. Mayıs 2019 itibariyle Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Elif Cemre Bozağcı aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gastronomi ana bilim dalında doktora öğrencisidir.