Akademik Kadro

Arş. Gör.

Emine DELİ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji (İngilizce)