Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail Erkan ÇELİK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat

Biyografi

Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Erkan ÇELİK, Mimarlık lisans ve Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans derecelerini Beykent Üniversitesinden, doktora derecesini Bankacılık alanında Marmara Üniversitesinden almıştır. Ayrıca, Mimarlık yüksek lisansına devam etmektedir.  Ten Outstanding Young Persons of the World 2015 ödülü sahibi olan Dr. ÇELİK Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı ve Özel Okullar Birliği Başkan Yardımcısıdır. Araştırma alanları finans ve bankacılıktır.  

Öğrenim Durumu

Derece Kurum/Üniversite Bölüm Yıl
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK ANABİLİM DALI 2012
Yüksek Lisans BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YL) (TEZLİ) 2005
Lisans BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2003
Lisans Liverpool John Moores University 2001

Akademik Unvanlar

Unvan Üniversite Bölüm Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2018 -
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 2012 2018

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Muhasebe, muhasebecilik, adli muhasebe ve Türkiye'de dört büyük denetim şirketinin verdiği adli muhasebe hizmetleri 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Lojistik faaliyetlere aracılık yapan kuruluşlarda (Freight Forwarders) nakit yönetimi 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Z kuşağının kişilik özellikleri ve kariyer değerlerinin incelenmesi (Beykent Üniversitesi öğrencileri örneği) 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Sağlık çalışanlarında stres ve tükenmişlik 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Çalışan sağlığı, çalışan güvenliği ve sağlık kurumları 2019 Tamamlandı
Yüksek Lisans Örgütsel bağlılık ve sağlık çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri (Cerrahpaşa örneği) 2018 Tamamlandı
Yüksek Lisans Aktüel turizm türü olarak cittaslow organizasyonu, Türkiye ve dünyadaki örnekleriyle cittaslow faaliyetlerinin pazarlaması açısından bir SWOT analizi 2017 Tamamlandı
Yüksek Lisans Nakit taşıma, sayım, saklama hizmetlerinde dış kaynak kullanımı 2017 Tamamlandı
Yüksek Lisans Sağlık çalışanlarında iş stresi ve yabancılaşma (Bir eğitim ve araştırma hastanesi örneği) 2017 Tamamlandı
Yüksek Lisans Alacakların yönetiminde finans aracı olarak faktoring ve işletmelerin finansal yapılarına etkileri 2016 Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Uluslararası İşletmecilik Lisans 2014-2015 İngilizce 2
Girişimcilik Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Genel Muhasebe I Lisans 2014-2015 İngilizce 2
Finansal Pazarlar Lisans 2014-2015 İngilizce 2
Sermaye Piyasası ve Yatırım Yönetimi Önlisans 2013-2014 Türkçe 3
Finansal Yönetim Lisans 2013-2014 İngilizce 3
Finansal Piyasalar ve Kurumlar Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Dış Ticaret Finansmanı Önlisans 2013-2014 Türkçe 3
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 4
Karşılaştırmalı Sağlık Yönetimi ve Politikaları Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3

Makaleler

Tür Makale Adı Yıl
Özgün Makale 2008 Global Krizi Sonrasında Türkiye’de Aracı Kurumlarda Etkinlik Ve Etkinliği Belirleyen Faktörler 2008 - 2017 Dönemi 2019
Özgün Makale Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredileri Belirleyen Değişkenlerin Analizi 2019
Özgün Makale Assessing The Impact Of Bank Risk Factors On Turkish Bank’s Stock Returns Using The Egarch-M Model 2019
Özgün Makale TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE AKTİF KARLILIĞI,MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ, 1990-2017 2019
Özgün Makale FİNANSAL GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN DOĞRUDANYABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KIRILGANBEŞLİ ÜLKELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 2019
Özgün Makale Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek bir Uygulama 2016
Özgün Makale The Relationship Between Accounting Practices and Effects of Financial Crises in Turkey: A Case Study On An Oil Company 2016
Özgün Makale Ekonomik Rehabilitasyon Süreci ve Yatırım Çevresi: Bosna Hersek Örneği 2015
Özgün Makale İMKB’de İşlem Gören Mevduat Bankalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Finansal Sonuçları Üzerine Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Bir İnceleme 2012
Özgün Makale Küresel Ekonomik Krizin Nedenleriİ, Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Çözüm Yolları 2009

Kitaplar

Tür Katkı Düzeyi Kitap Adı Kapsam Yayınevi Yıl
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Globalization and Governance in the International Political Economy, Business and Finance, Society for the Study, Information Science Reference (an imprint of IGI Global), A volume in the Advances in Electronic Government, Digital Divide, and Regional Development (AEGDDRD) Book Series Uluslararası IGI Global Disseminator of Knowledge 2014
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Global Strategies in Banking and Finance, Business and Finance, Society for the Study, Business Science Reference (an imprint of IGI Global), A volume in the Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series Uluslararası IGI Global Disseminator of Knowledge, Indexed In: SCOPUS 2014
Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Global Strategies in Banking and Finance, Business and Finance, Society for the Study, Business Science Reference (an imprint of IGI Global), A volume in the Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series Uluslararası IGI Global Disseminator of Knowledge, Indexed In: SCOPUS 2014

Bildiriler

Tür Adı Kapsam Yıl
Tam metin bildiri Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Finansal Krizlere ve Bankalara Etkileri, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016, Eurasian Economists Association, Editors: Selahattin Sari, Alp H. Gencer, İlyas Sozen Uluslararası 31.08.2016

Üyelikler

Adı Üyelik Durumu Yıl
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkan Yardımcısı 2016
Amatör Deniz Kaptanlığı Üye 2014
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Üye 2012
Türk Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Üye 2012
Trabzonlu İş Adamları ve Bürokratları Derneği Üye 2006
Liverpool John Moores Üniversitesi Türk Öğrenciler Birliği Üye 2000
Fenerbahçe Spor Kulübü Üye 1997

İdari Görevler

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü 2015 2017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü 2012 2015
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü 2012 2015

Üniversite Dışı Deneyim

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Mimar Danış Emlak Gıda ve İnşaat Oto Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2017 2018
Mütevelli Heyet Başkanı, Mütevelli Heyet Başkan Yrd., Mütevelli Heyet Üyesi Kavram Eğitim Vakfı 2014
Mütevelli Heyet Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Doğuş Eğitim Vakfı 2013 2015
Ortak, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Duygulu Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2012
Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı BEA TV Prodüksiyon Sanayi ve Tic. A.Ş. 2009
Ortak, Müdür Beytepe Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2007
Ortak, Müdür Tepe Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2007
Mütevelli Heyet Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Vasfiye Çelik Eğitim Vakfı 2007
Mütevelli Heyet Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Körfez Eğitim Vakfı 2006
Mütevelli Heyet Üyesi, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı 2006 2015
Mütevelli Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Konak Eğitim Vakfı 2006
Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Turizm ve İnşaat Tic. A.Ş. 2001
Ortak, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Beykent Özel Eğitim ve Spor Tesisleri Tic. A.Ş. 1997