Akademik Kadro

Öğr. Gör.

Esra ZIVALI BİLGİN

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları