Akademik Kadro

Prof. Dr.

Ercan TOPUZ

Mühendislik Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Biyografi

Üniversite eğitimini İ.T.Ü. Elektrik Fakültesinde tamamlayarak 1965 de Y.Müh., 1974 de Dr.Müh. ünvanlarını almıştır.  New York Polytechnic üniversitesindeki üç yıl süreli misafir öğretim üyeliği dışında 2007 yılına kadar İ.T.Ü. de sürdürdüğü akademik yaşamına  bu tarihten itibaren Doğuş Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümünde  devam etmektedir. Başlıca ilgi alanlarını oluşturan kuramsal ve uygulamalı elektromanyetik ve optoelektronik konularında 60 uluslararası dergi ve tebliğ yayını ve yurt dışında basılmış bir kitabı, bir kitap editörlüğü ve iki kitap bölümü ile yurt içinde basılmış bir kitabı bulunmaktadır. 1995 tarihinden bu yana merkezi A.B.D. de olan Elektromagnetik Akademisi’nin üyesidir. 

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Doktora Characterization of EM wave propagation in metamaterial environments 2018 Tamamlandı
Doktora EM diffraction modeling with numerical methods 2016 Tamamlandı
Doktora Kesiti ardışık dielektrik bölgeler ile dolu EM dalga kılavuzlarında iletim 2008 Tamamlandı
Doktora Elektromanyetik ışınlayıcı dizileri için zaman-frekans domeni Green fonksiyonu gösterilimleri 2008 Tamamlandı
Doktora Skaler dalgaların silindirik horndan ışımasının incelenmesi 2002 Tamamlandı
Doktora Time and frequency domain numerical modeling for ground wave propagation 2002 Tamamlandı
Doktora Modeling and simulation of electromagnetic problems via the transmission line matrix method 2002 Tamamlandı
Doktora Bazı üniform dalga kılavuzlarında özdeğerlerin transmisyon hattı eşdeğerlikleri yardımıyla belirlenmesi 2000 Tamamlandı
Doktora Local intrinsic modes: a new method to solve non-separable wave problems 1990 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Danışmanlık Türü Tez Adı Tarih Tez Durumu
Yüksek Lisans Investigations on the effects of fourwave-mixing in dwdm fiber channels 2013 Tamamlandı
Yüksek Lisans Bragg fibers 2007 Tamamlandı
Yüksek Lisans Determination of blocking probabilities in optical burst switched networks with Monte Carlo simulation 2005 Tamamlandı
Yüksek Lisans Electromagnetic wave propagation in chiral waveguides 2004 Tamamlandı
Yüksek Lisans JİT protokolu kullanan süperpaket anahtarlamalı optik ağlarda donanım mimarisi ve performası 2004 Tamamlandı
Yüksek Lisans JİT protokolü kullanılan süperpaket anahtarlamalı optik ağlarda yönlendirme ve dalgaboyu atama 2004 Tamamlandı
Yüksek Lisans JIT protokollü süperpaket anahtarlamalı optik ağların modellenmesi ve benzetimi 2004 Tamamlandı
Yüksek Lisans İnhomojen yüklü metalik dalga kılavuzlarının propagasyon özellikleri 2003 Tamamlandı
Yüksek Lisans Çıkıntılı tip optik kılavuzunda çözümlerin elde edilmesi için yeni bir yöntem 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Dikdörtgen kesitli dalga kılavuzunda süreksizliklerin incelenmesi 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Düzgün olmayan düzlemsel optik dalga kılavuzlarında alan çözümleri 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Toprak içerisinde gömülü dipol antenden havaya ışınlama 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Nonlineer optik fiberlerde propagasyon denkleminin elde edilmesi ve uygun çözüm yöntemleri 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Foto ve MOM sayısal yöntemleriyle bazı dizi antenlerin tasarımı 2000 Tamamlandı
Yüksek Lisans Monte Carlo yönteminin sayısal integrallere ve elektromanyetik denklem integrallerine uygulanması 2000 Tamamlandı
Yüksek Lisans Automatic tracking and identification systems in navigation 1999 Tamamlandı
Yüksek Lisans Bina içi propagasyonun sisülasyon yardımıyla incelenmesi 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Elektromagnetik etkileşimin özlenmesi için ekranlama düzenlerinin tasarımı 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Radar saçılma merkezlerinin belirlenmesi 1998 Tamamlandı
Yüksek Lisans Menzil profili modunda çalışan radarla otomatik hedef sınıflama 1997 Tamamlandı
Yüksek Lisans Gemilerin ısar ile görüntülenmesinde radar saçılma yüzeylerinin fizik optik yardımıyla modellenmesi 1995 Tamamlandı
Yüksek Lisans Mikrodalga tümleşik devre teknikleriyle gerçekleştirilen QPSK modülatörler 1995 Tamamlandı
Yüksek Lisans Wave propagation in lineary tapared homogeneous dielectric waveguides 1995 Tamamlandı
Yüksek Lisans Dikdörtgen kesitli dielektrik dalga kılavuzları için adyabatik mod yaklaşımı 1992 Tamamlandı
Yüksek Lisans Fin hat yapısının analizi ve fin hat filtreleri 1991 Tamamlandı
Yüksek Lisans Dikdörtgen kesitli horn antenler 1991 Tamamlandı
Yüksek Lisans Optik kuplörlerin tasarımı için bir yöntem 1990 Tamamlandı
Yüksek Lisans Kesim ötesi dalga kılavuzu filtreleri 1990 Tamamlandı